• Béla 45240 számú kérdése
  • 2013-11-07

Tisztelt Tanácsadó!
Szeretném telkemet bekeríteni.
A telek egy beépítésre szánt területen található beépítetlen terület, hivatalosan közútról, magánútról nem megközelíthetö. Gyakorlatilag egy meg nem épített úton, füves területen, ill. csak gyalogosan a mellette húzódó sétányon tudjuk telkünket elérni.
Ha a kerítés "építmény " fogalmába tartozik, az Étv 31. § (1) b) szerint az építmény elhelyezése során biztosítani kell közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetőségét.
Szabad-e a telkemet bekeríteni, mert az arrajárók odaszemetelnek, Wc-nek használják.
Köszönöm elöre is válaszát.
Üdvözlettel, Béla


Tisztelt Béla!

AZ Étv. szerint az építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

A kerítés létesítése nem engedélyköteles építési tevékenység, ettől függetlenül az Étv. 31.§-ában foglatakat ez esetben is be kell tartani.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal: