• Béla 45265 számú kérdése
  • 2013-11-13

Tisztelt Tanácsadó!
Megbízást adtam egy tervezésre jodosult építészmérnöknek telkünkre vázlataim alapján építési engedélyhez szüksége tervek és iratok elkészítesére, azok beadására építési engedély elnyerése céljából. Kérésére a rezsiköltségekre (tul.lap. térképmásolat, közmünyilatkozatok stb beszerzése) elöre 114ezer Ft-ot kifizettem. A tev beadásakor kérte a munkadíjat, 300ezer Ft-ot, amit szintén kifizettem.
A tervet az I. fokú építési hatóság elutasította, mentve a menthetöt, fellebbezést nyújtottam be, amit a II. fokú hatóság szintén elutasított. Az elutasítás okai hogy beépítésre szánt területen lévö telkünkhöz (egyenlöre) nem vezet út, így az nem építési telek, oda épület nem helyezhetö el, a közmüvek sincsenek kiépítve, a terv tele van hibákkal. Az elutasítás okai tehát az OTÉK, az ČTV. rendeletek be nem tartása miatt történt, ami az építészmérnök feladata lett volna.
Írásban tett kérdésemre az építészmérnöktöl, hogy vállalja-e a terv kijavítását, (az engdélyezés feltételeinek teljesülésekor, -út és köumüvek-) újrabeadását a saját költségen, választ nem keptam.
Véleményem szerint a tervezöi hibák kijavítása, az egész engedélyezési eljárás újrakezdésének (eljárási illeték, tul.lap. térképmásolat, közmünyilatkozatok beszerzése) költségei az épétészmérnök elkövetett hibái miatt, nem engem illet.
Kérdésem:
-kérhetem-e az építészmérnöktöl az eddig kifizettett összegek (resziköltség és munkadíj) visszavizetését,
- valamint egy beleegyezö nyilatkozatot, hogy a tervezést egy másik tervezö átveheti, foyltathatja. (szerzöi jog?)
Válaszát és fáradoasait elöre is köszönöm.
Üdvözlettel, Béla

Tisztelt Béla!


Ha igazolható módon (tértivevényes ajánlott levél), határidő tűzésével szólította fel a hibák kijavítárása, és ennek a tervező nem tett eleget, elállhat a szerződéstől és követelheti az eddigi ráfordításai visszafizetését, valamint a szerzői jogról való lemondást.

Ha nem tudnak megegyezni, javaslom, hogy a peres eljárás megíndítása előtt az illetékes Építész Kamara békéltető testületéhez forduljon

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal: