• János 46060 számú kérdése
  • 2014-06-09

Megörököltem egy 745 nm osztatlan külterületi termőföld 4/18-ad részét. További 4 tulajdonosból kettő ismert.Egy tulajdonos nem ismert, csak a a neve van bejegyezve.
Egy tulajdonos neve és címe ismert, de azon a címen már nem található, valószínűleg már nagyon régen elhunyt.
Elajándékozhatom-e részemet az állam javára, mivel nincs szándékomban művelni , vagy van -e arra lehetőség, hogy a nevemről lekerüljön ?/ a másik két ismert tulajdonos sem tart rá igényt/

Tisztelt János!

Elviekben elajándékozhatja a saját tulajdoni hányadát közeli hozzátartozójának, bevett egyháznak, illetve annak belső egyházi jogi személyének, önkormányzatnak és az államnak, amennyiben a megajándékozott (azaz az előbb felsoroltak valamelyike) ezt az ajándékot elfogadja, mert hiszen az ajándékozási szerződést neki (vagy képviselőjének) is alá kell írnia.

Továbbá el is adhatja pénzért, persze ez is csak egy elvi lehetőség, mely a gyakorlatban csak akkor érvényesül, ha talál rá olyan vevőt, aki meg is szerezheti (azaz a Földtörvény alapján lehet ennek a termőföld-hányadnak tulajdonosa), és meg is akarja szerezni.

Más lehetőség nincs, hogy a nevéről lekerüljön.

Azt tanácsolom, hogy amennyiben a másik két tulajdonos is szabadulna a saját részétől, inkább próbálják eladni legalábbis a saját részeiket, és ebben a körben intézkedéseket tenni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal: