• Edit 46244 számú kérdése
  • 2014-08-11

Tisztelt Ügyvédnő!
Kényes problémával fordulok Önhöz. Edesapámmal vitában állunk, egész pontosan Ő velem. Van egy házam, amiben 3/4 részben tulajdonos vagyok, 1/4 rész édesapám bátyjának a tulajdona,édesapám pedig a haszonélvezője az ingatlannak. El szeretném adni az én részemet, mindegy, hogy kinek édesapámnak is eladnám, az a lényeg, hogy pénzt szeretnék követelni, és nem szeretnék továbbra tulajdonosa lenni a háznak,de apukám nem hajlandó beleegyezni. Van ehhez joga? Mit tehetek ilyen esetben? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Edit

Tisztelt Cím!

A haszonélvezet nem akadálya az ingatlan értékesítésének, éppen azért, mert mindegy, hogy ki a tulajdonos, akár 20-szor is eladható az ingatlan, a haszonélvező haláláig a haszonélvezet fenn fog állni.

Így, ha talál vevőt, aki haszonélvezettel terhelten is érdeklődik, nyilván alacsonyabb áron, mintha ez a teher az ingatlant nem terhelné, akkor eladhatja, az apja hozzájárulása nem kell. De a vevőnek tudnia kell azt, hogy amennyiben a haszonélvező lakni, használni, hasznosítani akarja az ingatlant, akkor ő azt nem teheti meg. Általában nyomott áron, úgy lehet ilyenkor az ingatlanokat eladni, hogy a vevő azt befektetésnek tekinti, hiszen a haszonélvező előbb-utóbb meghal, és akkor automatikusan tehermentes lesz az ingatlan.

Nem szabad elfelejteni, hogy a tulajdonostársnak elővásárlási joga van, meg kell interjúvolni a nagybácsit, hogy x.-Ft vételár mellet ő meg akarja-e vásárolni. Ha nem akarja, akkor veheti meg kívülálló személy.

Ptk.
5:152. § [A tulajdonos jogai a haszonélvezet fennállása alatt]
(1) A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni.
(2) Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre.
(3) Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti.
(4) A tulajdonost ezek a jogok azzal szemben is megilletik, akinek a haszonélvező a haszonélvezetből fakadó jogok gyakorlását átengedte. Ebben az esetben a megfelelő biztosíték elmaradása esetén a bíróság a harmadik személyt a haszonélvező által a részére átengedett jog gyakorlásától eltiltja.
(5) A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.


Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal: