• Kinga25 46506 számú kérdése
  • 2014-11-03

T. Ügyvéd úr!

Nagyanyám 1993-ban kötött életjáradéki szerződést lányával, hogy az általa lakott ingatlan a tartás fejében rá szálljon. Mindketten mai napon is cselekvőképes személyek. A járadékot rendben fizette is az arra kötelezett 17 éven át, de 2 éve, betegsége okán valahogy elfelejtődött a dolog...Így most 2 év "kimaradás" mutatkozik, amit a kötelezett persze kész akár egy összegben pótolni.
Kérdésünk, hogy megtámadható-e a szerződés azon az alapon, hogy nem volt havonta előre rendezve a járadékfizetés (ahogy azt a törvény előírja), ill. szükséges-e valamilyen módosítást írásba foglalni (pl. hogy a jogosult "felmenti" 2 évre a járadékfizetés alól az eltartót, vagy engedélyezi utólag egy összegben való térítést stb.). Vagy mindez felesleges, mert ha a szerződés szerinti összeg átutalásra kerül, akkor abba egy későbbi örökös nem tud bele kötni.
Köszönettel,
Kinga

Tisztelt Kinga25!

A szerződést a nem teljesítés okán a jogosult (nagymama) támadhatja meg, a halálát követően az örökösei sem. Amennyiben nagyon "biztosan" akarnak eljárni, úgy vagy fizesse meg a kötelezett a kimaradt időszakot vagy módosítsák a szerződést úgy, hogy arra az időszakra - az ismert okok miatt - nem volt követelése a jogosultnak.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: