• Erzsi 46553 számú kérdése
  • 2014-11-21

Tisztelt Ügyvéd úr!

Azt szeretném megkérdezni, hogy saját tulajdonú városi öröklakás elcserélhető-e belföldi magánszemély részére :

a.) külterületi ingatlanra lakható házzal, de nem lakóházzal, amelyet korábban zártkertnek hívtak és az 1 hektárt nem haladja meg,
b.) falusi házra, ami 1 hektárnál kisebb, most termőföldnek minősülő földön áll a lakóház + udvar kivett területtel együtt,
c.) falusi házra melyhez hozzátartozna külön helyrajzi számon 1 hektárt meghaladó szántó besorolású ingatlan,
d.) külterületi tanyára amihez termőföld tartozik mindegy mekkora földterülettel? tekintettel az új Földtörvény 12. cikkére

Amennyiben NEM, akkor a fent nevezett cserék lehetségesek lennének-e esetlegesen mg. őstermelői igazolvánnyal?
És ha tényleg nem, akkor miért nem lehet erre vonatkozó információt sehol találni, még a Földhivatal weboldalán sem és miért vannak tele a hirdetések ilyen jellegű hirdetésekkel?
Ezen a weboldalon sem találtam a felsorolt témakörökben ingatlancserére vonatkozó címszót.
Válaszát előre is megköszönöm.

Tisztelt Erzsi!
Mindegyik esetben attól függ a válasz, hogy földnek minősül-e a kiválasztott ingatlan, mert ha igen, nem lehet elcserélni, mert földet csak földdel lehet cserélni…

Földforgalmi tv. 12. § (1) A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és
a) a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy
b) a cserepartnerek
ba) egyike helyben lakónak minősül, vagy
bb) egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve;


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: