• Vilmoa 47447 számú kérdése
  • 2015-12-25

Tisztelt Ügyvéd Úr/Nő!
15 lakásos társasházunkban az egyik tulajdonos értékesíteni kívánja a lakását, amihez egy garázs is tartozik. Az értékesítést megelőzően meg kívánja osztani külön tulajdonát úgy, hogy a garázs külön (albetétre) helyrajzi számra kerüljön, így az külön is forgalomképes lesz és azt így külön is értékesíteni tudja.
A fent vázolt változtatáshoz elegendő-e közgyűlésen az összes tulajdoni hányad négyötödös (vagy kétharmados) többséggel elfogadott határozata, amely ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalva készül el és bejegyzésre kerül az ingatlannyílvántartásba?

Tisztelt Vilmoa!
A határozatot - mivel a tulajdonostársak külön tulajdoni lakásait és a hozzájuk tartozó közös tulajdoni arányokat nem érinti - elegendő az összes tulajdonos 50 % + 1 szavazatával meghozni, ill. ellenjegyzett okiratba foglalni, majd az alapján átvezetni az ingatlan-nyilvántartáson.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: