• Lďż˝szlďż˝ 48029 számú kérdése
  • 2017-02-17

J�napot.

Ojan probl�m�m lenne hogy unokab�ty�m ide adta az ingatlanj�t sz�vess�gi lak�shaszn�lati szerz�d�st �rtunk hogy lakjuk. Sokan azt mondj�k rengeteg ad�ss�g van rajta de � azt mondja hogy nincsen nem tudom kinek higgyek a k�rd�sem az ha megcsin�lom az ingatlant �s elkezdem lakni �s esetleg az ad�ss�g akkorra rajta hogy m�r esetleg m�r nem is az �v� a h�z hanem az �llam� vagy valami bank� akor ha be k�lt�z�k mire sz�m�tsak ki l�khetnek? Mert �n nem tudom hogy mi van a h�zzal �s �gy f�lek lakni mert nem tudom mi lesz a k�vetkezm�nye.

V�lasz�t k�sz�n�m!

Tisztelt CĂ­m!

Az ingatlan tulajdoni helyzetét könnyen megtudhatja, és megtudhatja azt is, hogy meg van-e terhelve, szerepel-e végrehajtási eljárásban. Ha tudja az ingatlan helyrajzi számát, akkor a földhivatalban ingyenesen kiírhatja a saját maga részére az adatokat, ha pedig nem tudja a helyrajzi számot,csak az utca-házszám adatokat, akkor 800.-Ft a helyrajzi szám keresés. Ha van olyan ismerőse, ha rendelkezik ügyfélkapuval, akkor a földhivatal weboldalán keresztül 1.000.-Ft díj ellenében a teljes tulajdoni lapot megtekintheti.

SzĂłval, hogy mi a helyzet az ingatlannal, nem titok, ezt tisztĂĄzni kell.

Célszerű is, mert Ön költhet az ingatlanra, és bizonyos helyzetekben tulajdonjogot is teremthet az Ön számára, de az is lehet, hogy az Ön tudta nélkül egyszer csak elárverezik az ingatlant, és jön az árverési vevő, hogy Ön költözzön ki.

A vonatkozĂł Ptk. szabĂĄlyok:

5:68. § [HozzåÊpítÊs]
(1) Ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a más tulajdonában levő épülethez hozzáépít, és ezzel az ingatlan értékét jelentősen növeli, az építő és az épület tulajdonosa eltérő megállapodásának hiányában közös tulajdon keletkezik (a továbbiakban: hozzáépítés). Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az egész ingatlan és a hozzáépített rész értékének a hozzáépítés befejezésének időpontja szerint meghatározott arányában kell megállapítani.
(2) A hozzáépítésnek nem minősülő építési munka ellenértéke a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelhető.
(3) A rosszhiszemű hozzáépítésre a rosszhiszemű ráépítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
5:69. § [BeÊpítÊs]
(1) Ha valaki idegen anyagnak a felhasználásával úgy építkezik, hogy a felhasznált anyag a telek alkotórészévé válik, a beépítéssel az anyag - ha az anyag és a telek tulajdonosa eltérően nem állapodnak meg - a telek tulajdonosáé lesz.
(2) Ha valaki idegen anyagot úgy épít be, hogy a felhasznált anyag az épület alkotórészévé válik, a beépítéssel az anyag - ha az anyag és az épület tulajdonosa eltérően nem állapodnak meg - az épület tulajdonosáé lesz.
5:70. § [RåÊpítÊs]
(1) Ha valaki anélkül, hogy erre jogosult lenne, jóhiszeműen idegen földre épít, az épület tulajdonjogát a földtulajdonos szerzi meg, köteles azonban gazdagodását a ráépítőnek megfizetni. A bíróság a földtulajdonos kérelmére a ráépítőt kötelezheti a földnek vagy - ha a föld megosztható - a föld megfelelő részének a megvásárlására.
(2) A ráépítő szerzi meg a földnek vagy a föld megfelelő részének tulajdonjogát, ha az épület értéke a földnek vagy a föld megfelelő részének értékét lényegesen meghaladja. A bíróság a földtulajdonos kérelmére azt is megállapíthatja, hogy a ráépítő az épület tulajdonjogát szerezte meg; ebben az esetben a ráépítőt a földre használati jog illeti meg.
5:71. § [RosszhiszemŹ råÊpítÊs]
(1) Rosszhiszemű ráépítés esetén és abban az esetben, ha a földtulajdonos a ráépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor a ráépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást, a túlépítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) Rosszhiszemű a ráépítő, ha az építkezés megkezdése előtt tudta vagy a körülmények alapján tudnia kellett volna, hogy az építés a tulajdonos tulajdonjogát sérti.
5:72. § [A kÜzÜs tulajdonra vonatkozó szabålyok]
E fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha a tulajdonostárs a közös tulajdonban lévő dolgot dolgozza fel vagy alakítja át, a közös tulajdonban lévő épületet bővíti, építi át vagy ahhoz hozzáépít, illetve ha a közös tulajdonban lévő ingatlanra a tulajdonostárs épít rá.
4. TĂşlĂŠpĂ­tĂŠs
5:28. § [A jóhiszemŹ túlÊpítÊs]
(1) Ha a tulajdonos jóhiszeműen földjének határain túl építkezett, a szomszéd követelheti, hogy a túlépítő
a) a beĂŠpĂ­tett rĂŠsz hasznĂĄlatĂĄĂŠrt ĂŠs a beĂŠpĂ­tĂŠssel okozott ĂŠrtĂŠkcsĂśkkenĂŠsĂŠrt adjon kĂĄrtalanĂ­tĂĄst;
b) a beĂŠpĂ­tett rĂŠszt vĂĄsĂĄrolja meg, ha a fĂśld megoszthatĂł; vagy
c) az egĂŠsz fĂśldet vĂĄsĂĄrolja meg.
(2) A szomszéd az egész földjének megvásárlását akkor követelheti a túlépítőtől, ha
a) a fĂśld fennmaradĂł rĂŠsze a tĂşlĂŠpĂ­tĂŠs kĂśvetkeztĂŠben hasznĂĄlhatatlannĂĄ vĂĄlik; vagy
b) a földdel kapcsolatos valamely jog vagy foglalkozás gyakorlása a túlépítés következtében lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik.
(3) A bĂ­rĂłsĂĄg a szomszĂŠd ĂĄltal vĂĄlasztott jogkĂśvetkezmĂŠny helyett az (1) bekezdĂŠsben meghatĂĄrozott mĂĄs jogkĂśvetkezmĂŠnyt alkalmazhat. Nem alkalmazhat a bĂ­rĂłsĂĄg olyan jogkĂśvetkezmĂŠnyt, amelynek alkalmazĂĄsa ellen mindkĂŠt fĂŠl tiltakozik.
5:29. § [A rosszhiszemŹ túlÊpítÊs]
(1) Ha a túlépítő rosszhiszemű volt, vagy ha a szomszéd a túlépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor a túlépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást, a szomszéd követelheti, hogy a túlépítő
a) az ĂŠpĂźletet bontsa le; vagy
b) a sajĂĄt fĂśldjĂŠt ĂŠs az ĂŠpĂźletet - a fĂśld ĂŠs az ĂŠpĂźlet ĂŠrtĂŠkĂŠnek megtĂŠrĂ­tĂŠse ellenĂŠben - bocsĂĄssa tulajdonĂĄba.
(2) Az (1) bekezdĂŠsben foglaltak mellett a szomszĂŠdot - vĂĄlasztĂĄsa szerint - megilletik a jĂłhiszemĹą tĂşlĂŠpĂ­tĂŠsre vonatkozĂł szabĂĄlyokban foglaltak szerinti jogok.
(3) A lebontás és az eredeti állapot helyreállításának költségei a túlépítőt terhelik. A túlépítőt megilleti a beépített anyag elvitelének joga.

Szerintem mindenek előtt nézze meg az ingatlan-nyilvántartás adatait, aztán írjon írásbeli megállapodást a tulajdonossal, hogy Ön ezt-azt csinálhatja, nehogy később igazolnia kelljen, hogy Ön jóhiszemű volt. Persze, csak akkor, ha az ingatlan egyelőre nincs nagyon megterhelve. Ha meg van terhelve, a ráépítés, túlépítés, hozzáépítés szabályai ugyanazok, csak Önnek egy plusz harcot kell majd vívnia a teher jogosultjával. Arra vonatkozóan, hogy az Ön többlete, amit Ön az ingatlanhoz rakott, az nem az ő fedezte.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit �gyv�d
5600 B�k�scsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: