• Jďż˝nos 48085 számú kérdése
  • 2017-08-27

Tisztelt �gyv�d �r!

Tan�cs�t szeretn�m k�rni ha erre lenne lehet�s�g: belecseppentem nyugd�jas sz�leim z�rkerti nyaral�ja (Iszkaszentgy�rgy-Cs�r oldal) kapcs�n egy t�rt�netbe. Rendelkez�s�nkre �ll egy 1983-as 1:1000 m�retar�ny� dokumentum a ter�let m�ret�r�l, ill az akkor let�z�tt jel�l�s is megvan m�g. A probl�ma az, hogy a r�gi szomsz�dok lassan elfogynak (sajnos id�vel mindenkinek elfogy a f�ldi ideje), �s tulajdonosv�ltoz�s k�vetkezett be a szomsz�d telek/ingatlan kapcs�n. �gy h�rom ter�let lett �rintett egy vit�ban, ugyanis az �j tulajdonos jelezte sz�leimnek �s a szomsz�dnak, hogy szerinte a telekhat�rok nem �gy vannak mint ahogy most haszn�latban vannak. A 80-as �vekben feljel�ltek szerint �p�tett�k sz�leim a ker�t�st (mell� �ltettek �r�kz�ldeket �s gy�m�lcsf�kat) de most ezt �s egy mell�k�p�letet szeretne elbontatni mert � onnan is meg szeretn� nyitni a ter�let�t g�pkocsi k�zleked�si c�llal (egy�bir�nt a jelenlegi k�zleked�se ami az elm�lt 4 �vtizedben is megvolt, tov�bbra is v�ltozatlan a telk�nek a m�sik v�g�ben k�zvetlen�l egy m�sik utc�b�l, mindig az volt haszn�lva m�r azel�tt, hogy sz�leim a 70-es �vek v�g�n megv�s�rolt�k ezt a ter�letet). Teh�t j� bar�ts�gban telketek a r�gi tulajdonosok k�zt az �vtizedek, mindenkinek t�k�letesen megfelelt �gy minden, senki nem vitatott semmilyen telekhat�rt sosem.
Most f�ldm�r�t fog h�vni �s kim�reti �jra a ter�letet GPS seg�ts�g�vel (felt�tezem pontosabb technika mint ami 4 �vtizede volt).

A k�rd�sem annyi lenne, hogy ha a m�r�sek szerint meg�llap�t�sra ker�l, hogy a ker�t�s �s a kis lemez mell�p�let (szersz�mt�rol�) val�ban a t�r�shat�rokon k�v�l esik, akkor ki kell v�gni mindent �s el kell bontani olyan ter�letet, ami m�r 34 �ve v�ltozatlanul �gy �ll �s haszn�latban/m�vel�s-gondoz�s alatt �ll?

El�re is nagyon sz�pen k�sz�n�m a visszajelz�st!

K�sz�nettel,
J�nos

Tisztelt J�nos!
A felek ĂŠvek, esetleg ĂŠvtizedek Ăłta elfogadott hasznĂĄlata legalĂĄbbis felveti az elbirtoklĂĄs bekĂśvetkeztĂŠt. AzĂŠrt csak felveti, mert az elbirtoklĂĄs feltĂŠtelei mindegyikĂŠnek fenn kell ĂĄllnia, ez pedig tĂźzetes bĂ­rĂłsĂĄgi vizsgĂĄlat, bizonyĂ­tĂĄs tĂĄrgya lehet egy, az Ăşj tulajdonosok ĂĄltal a telekhatĂĄrok szerinti birtokviszonyok kialakĂ­tĂĄsa irĂĄnt indĂ­tott perben, amennyiben nem tudnak megegyezni.
Nyilván ha át is kell helyezni a kerítést, az ezzel okozott költség kapcsán (növényzet áttelepítése, új növények beszerzése, földmunka stb.) elszámolásnak lehet helye, hiszen a korábbi tulajdonos (jogelőd) hozzájárulásával történt a használati viszonyok kialakítása.

Tisztelettel:Tisztelettel
dr.Stein Barnab�s �gyv�d
8000 Sz�kesfeh�rv�r, V�r krt. 23. I/6.
+36 30 2377413

steinbarnabas@t-online.hu

Közösségi oldal: