• Barna 48263 számú kérdése
  • 2018-04-01

Tisztelt Szakértők!

Az alábbi ügyben kérem segítségüket.

2015-ben meglévő házamhoz egy előtetőt építettem.

Mindent jogszerűen csináltam
Tervezővel megterveztettem az előtetőt és benyújtottam a helyi önkormányzat építési osztályára a megfelelő tervrajzokat, műszaki tartalmat illetve kértem az engedélyüket.
A településképi eljárást lefolytatták, mindent visszaigazoltak, az előtetőt a benyújtott tervek szerint (tehát attól el nem térve) megépítettem.
A megvalósulás tényét az Önkormányzatnak bejelentettem, kijöttek, ellenőrízték, rendben találták és küldtek erről egy "áldásunk rá" iratot.
Most összerúgtam a port a szomszédommal, aki feljelentett a járási építéshatóságnál, hogy vizsgálják meg az előtetőmet, mert az az eredeti terveken nem szerepelt, biztosan engedély nélkül építettem.

A biztonság kedvéért átnéztem az összes tervet, iratot és azt vettem észre, hogy van egy kis "szépség hiba" a dologban, ugyanis ha szigorúan összeadom az így kialakult beépítési területet, akkor kb. 2-3 négyzetméterrel túlléptem a megengedett értéket (nem az előtetőt építettem nagyobbra a bejelentett, és a településképi eljárásban jóváhagyott tervekhez képest, hanem így együtt, a teljes beépítettséget).

Ugyanakkor azt olvastam a helyi Önkormányzat településképi eljárási szabályzatában, hogy:
"A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció
megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak."
Ez magyarán azt jelenti szerintem, hogy az Önkormányzatnak minden benyújtott tervet meg kell vizsgálni aszerint, hogy a megépítendő építmény szerint kialakítandó állapot megfelel-e többek között a HÉSZ előírásainak (a "településrendezési eszköz" fogalom része a HÉSZ is tudomásom szerint).

Én úgy gondolom, hogy részemről eleget tettem állampolgári kötelességemnek, amikor a törvények szerint benyújtottam a terveket és kértem a hatóság engedélyét.
Mint átlagember nem vagyok építész szakember, feltételezem azért tartjuk ezeket a szak-hivatalokat, hogy felügyeljék a HÉSZ, OTÉK stb. szabályok betartását, ha pedig mindent mérlegelve engedélyeztek valamit, akkor azért nekik kell tartaniuk a hátukat, én meg annyit tehetek, hogy az engedélyezett módon építek.

Szóval a kérdés az, hogy most támadható vagyok én és az előtetőm, vagy "mindenki menjen szépen haza"?

Köszönöm!

Kedves Barna!
Egyetértek azzal, hogy Ön járt el, ahogyan el kellett járnia. Amíg konkrét igény nem érkezik Önnel szemben, addig szerintem nem érdemes a lehetőségeken gondolkodni, lehet, hogy nem is lesz érdemi eljárás. Ha mégis, akkor az első mondatomban írtak perdöntőek lesznek.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: