• judit 48297 számú kérdése
  • 2018-05-13

Tisztelettel érdeklődöm, hogy 32 évi házasság után az én 1/1 tulajdonjogú lakásomra kérheti-e férjem a Holtig tartó-haszonélvezeti jog bejegyzését, úgy,hogy időközben az ingatlanban nem történt értéknövekmény.
Köszönöm szépen: Judit

Tisztelt judit!

Holtig tartó haszonélvezeti jog ingatlan vonatkozásában kizárólag meghatározott jogügylet (szerződés) eredményeként, illetve jogszabály rendelkezése, esetleg bíróság határozata alapján jöhet létre.
Ön mint a tárgyi ingatlan kizárólagos tulajdonosa a házastársával kötendő szerződésben (haszonélvezeti jogot létesítő szerződésben) természetesen alapíthat haszonélvezeti jogot házastársa részére, mely szerződést – ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas legyen – ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett okiratba vagy közjegyző által közokiratba foglaltan kell megkötni, és az illetékes ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) benyújtani.
A haszonélvezeti jog jogszabály alapján meghatározott jogi tény bekövetkezte esetén keletkezhet. Ilyen jogi tény a tulajdonos házastárs halála, melynek esetén a Ptk. 7:58. § (1) bekezdés a) pontja alapján az örökhagyó házastársát megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. Ezt nevezik özvegyi jognak is.
Összegezve, a férje egyoldalú jognyilatkozatával nem létesíthet haszonélvezeti jogot az Ön kizárólagos tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában, a szerződés útján történő haszonélvezeti jog alapításához pedig megfelelő alakiságok megtartása mellett az Ön hozzájárulása, és erre irányuló szerződéses akarata is szükséges.
Jelzem, az Ön által megadott információk nem teljesek és a szükséges okiratok hiányában a kérdésével kapcsolatban konkrét, felelősségteljes választ adni nem áll módomban, így ezt nem is tehetem. Emiatt a jelen válaszom nem minősül jogi tanácsadásnak, az csak informatív jellegű tájékoztatás és azzal kapcsolatban felelősséget vállalni nem tudok. Különös tekintettel arra is, hogy az Ön által feltett kérdéssel kapcsolatos konkrét, érdemi választ csak az egyes okiratok rendelkezésre állása és a tényállás teljes körű tisztázása esetén tudok adni.
Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal: