• Angéla 48378 számú kérdése
  • 2018-08-09

Jó napot kívánok tisztelt Hölgyem/Uram!

Szeretném megérdeklődni, hogy a holtig tartó haszonélvezeti jogot ki lehet-e vásárolni egy adott ingatlanból? Adott egy kislakás amelynek 2 tulajdonosa van, de nem igazán akarják értékesíteni a lakást, viszont az anyai nagymamámnak holtig tartó haszonélvezeti joga van abban az ingatlanban.Már sajnos nem olyan a kapcsolata a lakástulajdonosokkal mint korábban volt és el szeretne onnan költözni hozzám, viszont nem szeretne üres kézzel távozni onnan. Lehet arra kötelezni a lakástulajdonosokat, hogy vásárolják meg a nagymamám haszonélvezeti jogát vagy egyszerűbb lenne bírósághoz fordulnunk, hogy a bíróság kötelezze őket a kifizetésre?
Köszönöm és várom válaszukat!

Kedves Angéla!
A haszonélvezeti jog - bár vagyoni értékű jognak minősül - forgalomképtelen, azaz nem átruházható. Annak azonban - épp a vagyoni értékű jog minőségéből kiindulva - nincs akadálya, hogy azt ellenérték fejében - vagy akár ingyenesen is - megszüntessék. Az ellenérték fejében történő megszüntetés azonban csak a másik fél - azaz a tulajdonos - beleegyezésével lehetséges, megállapodásukat ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. Amennyiben ez a megegyezés nem tud megvalósulni, úgy viszont a bírósági kikényszerítésre sincs lehetőség.
Ami még a tényállásból kiderül nekem, hogy a haszonélvező azért akar elköltözni, mert "nem jön ki" a tulajdonossal. Ha a haszonélvezeti joga az egész ingatlanra kiterjed, úgy egyedül jogosult meghatározni, hogy ki használhatja az ingatlant, tehát akár a tulajdonost is kérheti arra, hogy hagyja el az ingatlant, és ehhez már bírósági utat is igénybe vehet.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: