• Kovács Éva 48382 számú kérdése
  • 2018-08-16

Tisztelt Ügyvéd Úr
Korábbi kérdésemre köszönöm a választ, de biztos, hogy bonyolultabb lesz az ügy és majd helyben kell segítséget keresnem.
Most a következőt kérdezném: Nagynénink halála után maradt egy kis készpénz. Abból fizettem a temetést és azóta is a számlákat. Most a húgom kérni a maradék pénz felét. Nagynénim márciusi halála óta mindent én intézek. Rendszeresen eljárok a házhoz, szellőztetek, gondozom a kertek, figyelem a számlákat, megyek ha postai értesítő jön, mérőórákat jönnek olvasni. Hugom külföldön él és nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Még a temetésre sem jött el. A ház lakatlan, eladásra fog kerülni, nem tudunk megegyezni. Nem tudok annyit fizetni, amennyit kér. Szerettem volna kérni a maradék pénzból nagyobb részt de Ő azt mondja lopással vádol, ha elveszek a pénzből.
Mit javasol? Hagyjam az egészet? Vagy eladáskor tartsak igény nagyobb részre?
Köszönettel
Kovács Éva

Tisztelt Éva!

Amennyiben jól értelmezem az Ön által előadottakat, a nagynénjük után Ön és a testvére mint törvényes örökösök örökölnek (egyenlő arányban) és a hagyaték tárgyát egy ingatlan és készpénz képezi és az Ön testvére igényt tart a hagyaték felére. A készpénz is a hagyaték tárgyát képezi, amelyet Ön és a testvére fog örökölni egyenlő arányban. A pénzből – a törvényes öröklés szabályaira tekintettel – Ön nem kérhet többet, de az örökhagyó illő eltemetésének költségei, a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (a továbbiakban: hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei hagyatéki tartozásoknak minősülnek [Ptk. 7:94. § (1)-(2) bek.] és ezeket Ön hagyatéki hitelezői igényként érvényesítheti a hagyaték terhére a hagyatéki eljárásban.

Amennyiben a fenti hagyatéki tartozásokat Ön rendezte, fizette ki, úgy javasolom, hogy a temetési költségeket, a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségeket írásban és összegszerűen jelentse be hagyatéki hitelezői igényként a hagyatéki eljárásban (a hagyatéki leltárt készítő jegyző és a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző részére) a számlák eredeti példányainak bemutatása és azok másolatban történő csatolása mellett [Hetv. 6. §]. Az örökös (így az Ön testvére is) a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek [Ptk. 7:96. § (1) bek.]. Javasolom továbbá, hogy személyesen jelenjen meg a hagyatéki tárgyaláson és amennyiben lehetőség van rá, kérje meg a testvérét, hogy ő is személyesen vegyen részt azon, mivel így megfelelően meg tudják beszélni a szükséges egyéb kérdéseket. A közjegyző a hagyatéki eljárásban felmerülő kérdésekről tájékoztatni fogja Önöket.

Jelzem, az Ön által megadott információk nem teljesek és a szükséges teljeskörű információ és az egyes okiratok hiányában a kérdésével kapcsolatban konkrét, felelősségteljes választ adni nem áll módomban, így ezt nem is tehetem. Emiatt a jelen válaszom nem minősül jogi tanácsadásnak, az csak informatív jellegű tájékoztatás és azzal kapcsolatban felelősséget vállalni nem tudok. Különös tekintettel arra is, hogy az Ön által feltett kérdéssel kapcsolatos konkrét, érdemi választ csak valamennyi információ és az egyes okiratok rendelkezésre állása és a tényállás teljes körű tisztázása esetén tudok adni.

Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal: