• Márta 48401 számú kérdése
  • 2018-08-28

Telekalakítási eljárás, csatorna-szolgalmi jog:
Családi házunk közvetlen telekszomszédja csatornaépítés céljára lett kisajátítva 1976-ban, egy főgyűjtőcsatorna vezet át rajta. 1981-ben a házunk akkori tulajdonosa erre létesített csatornarákötést legálisan, közvetlenül, szolgalmi jog keletkezése nélkül. A szomszéd telek állami, majd önkormányzati tulajdonban volt. Később felosztották 2 részre: .../1 helyrajzi számmal a gyűjtőcsatorna nyomvonala, .../2 helyrajzi számmal udvar részre. De továbbra is egyben használták: mezőgazdasági művelés céljára egyben adták bérbe, kerítéssel nem választották ketté, forgalom előtt nem nyitották meg.
2016-ban a velünk közvetlen határos .../2 részt telekalakítási eljárásban egyesítették a hátsó telekszomszédjával. Majd építési telekként értékesítették. A mi csatornabekötésünkről "megfeledkeztek", az új tulajdonost erről nem tájékoztatták.
A telekalakítási eljárásról minket -mint közvetlen telekszomszédot- nem tájékoztattak, pedig Alkotmánybírósági Határozat is született arról, hogy a telekalakítási eljárásban a közvetlen telekszomszéd ügyfélnek tekintendő.
Megkerestem az új tulajdonost, tájékoztattam a csatornabekötés létéről. Ő szolgalmi jog bejegyzéséhez nem hajlandó hozzájárulni, mert akadályozná a tervezett 200 nm-es mélygarázsának megépítését. Mi másik gyűjtőcsatornára átkötni nem tudunk, mert az utcánkban a házunk előtt nincsen csatorna. A FCsM állásfoglalása szerint ingatlanunk csatornázása kizárólag a szomszédos telken keresztül valósítható meg, szolgalmi jog bejegyzésével.
A telekalakításról nem értesítettek, a telekeladásról és az építési engedély megadásáról pedig nem is kell minket értesíteni. Így a helyzet röviden összefoglalva: az Önkormányzat eladta a csatornabekötésünket, amit egyszer csak átvághat a szomszéd telek új tulajdonosa építkezés közben?
Milyen lehetőségeink vannak a 37 éve működő legális csatornabekötésünk további használatára? Kötelezhetjük az Önkormányzatot az utcánkban hiányzó kb. 30 m közcsatorna megépítésére? Ekkor ugyanis átköthetnénk, megszüntetve a szolgalmi jogos csatornát...
Szeretnénk elkerülni egy évekig elhúzódó polgári peres eljárást.
Üdvözlettel: Márta

Kedves Márta!
Értem, hogy szeretnék elkerülni a pert,de tudomásul kell venni, hogy a jogviták eldöntésének két platformja van:

1. A jogvita szereplői leülnek, és megállapodnak abban, hogy a vitát miként szüntetik meg oly módon, hogy az mindkettejük számára kielégítő legyen.

2. Ha az első megoldás nem vezet eredményre, akkor a sérelmet szenvedett fél bírósághoz fordulhat és ott érvényesítheti a követelését bízva abban, hogy a bíróság megalapozottnak fogja tartani azt.

Jelen esetben nekem úgy tűnik, hogy az első lehetőséget kimerítették, és marad a bírósági út, ami a szolgalmi jog bejegyeztetése irányába mehet.Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: