• Csilla 48416 számú kérdése
  • 2018-09-05

Tisztelt Ügyvéd Úr! Örököltem egy balatoni belterületi telket, melyet egy saját használatú úton lehet megközelíteni, mely közös tulajdonunkat képezi néhány szomszédos telek tulajdonosával. Közművesíteni szeretném a telkemet, de ez csak ezen a közös tulajdonú úton keresztül lehetséges. Első kérdésem az, hogy ehhez kell-e szolgalmi jogot bejegyeztetnem erre az útra, vagy nem, illetve milyen formában tudnám ezt rendezni a tulajdonostársakkal. Néhányukkal már sikerült felvennem a kapcsolatot, de kiderült, hogy az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdonosok közül már van, aki elhunyt, a házastársa pedig 40 éve próbálja megszüntetni a tulajdonjogát / nem tudom milyen formában, idős emberekről van szó /. Hogyan célszerű hozzákezdeni a közművesítéshez ilyen körülmények között? A választ előre is köszönöm.

Tisztelt Csilla!

Közigazgatási hatóság határozatával
külön jogszabály alapján létesíthet telki
szolgalmi jogot. Ilyen jogszabály a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
melynek 76. § (6) bekezdése szerint a
felek megállapodásának hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza - a járási (fővárosi kerületi) hivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.
A jegyző jogerős határozata ingatlannyilvántartási
bejegyzésre alkalmas okirat.
Kártalanítás a kötelezettet
ebben az esetben is megilleti.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal: