• Dóra 48444 számú kérdése
  • 2018-10-15

Tisztelt Gáspár Úr,

a segítségét szeretném kérni, ugyanis nem vagyok tisztában pár ingatlanügyi témával.
A bal oldali szomszédunk jobb oldali kerítése csak a háza előtt és után fut a telekhatáron, a háza mellett nem húzott kerítést, mondván hogy az előző lakóval így egyeztek meg.
Mi körbekerítettük a telkünk egy részét, és beleegyezett, hogy a tűzfalánál érjen véget a kerítés.
Most azt mondja neki ott kaput kellett volna hagynunk a szabad átjárásához az elkerítetlen keskeny sávra.
Emellett a házunk oldalfalához nyitott kocsibeállót építtettünk, ami kb 20-30 cm-t átlóg ezen a határon, amibe ő szóban beleegyezett, most pedig félrészegen átjött reklamálni, hogy hogy képzeltük.
Nem szeretnnk örök konfliktust, ill. egyszer jó-egyszer nem helyzeteket, ezért ha kell visszabontjuk a kocsibeállót és a kerítést a határig, de akkor őt is szeretnénk kötelezni, hogy vigye végig a kerítést, ugyanis mi kutyát szeretnénk tartani, ezért is kerítettünk elsősorban.
Emellett mi még nem szóltunk, hogy 20-30 tyúkot tart közvetlen a telekhatárhoz épített tyúkketrecben, aminek gyakran szaga van, ill.minden kéménye a mi oldalunkon található amiből a füstöt felénk fújja a szél.
Mit tehetünk, és ő mit tehet ellenünk?

Segítségét előre is köszönöm!

Dóra

Tisztelt Dóra!
A rendelkezésemre álló kevés és néhol pontatlan információk alapján az alábbi megállapításokra jutottam.
1. A telekhatárokon húzódó (így az oldalirányú) kerítések építésének részletszabályait a helyi önkormányzatok helyi önkormányzati rendeletben szabályozzák, így az ingatlanjuk fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjétől kérjenek felvilágosítást a kerítésépítés helyi szabályozásával, részletszabályaival kapcsolatban.
2. Az Ön által leírtak alapján az Önök telekhatáron át történő kocsibeálló építése túlépítésnek minősülhet, mely adott esetben lehet jóhiszemű és rosszhiszemű túlépítés is. Ezek jogkövetkezményei jelentős mértékben eltérhetnek egymástól. Ez számos problémát felvethet. A rosszhiszemű túlépítés szabályait a Ptk. 5:29. §-ai szabályozzák.
„Ptk. 5:29. § (1) Ha a túlépítő rosszhiszemű volt, vagy ha a szomszéd a túlépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor a túlépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást, a szomszéd követelheti, hogy a túlépítő
a) az épületet bontsa le; vagy
b) a saját földjét és az épületet - a föld és az épület értékének megtérítése ellenében - bocsássa tulajdonába.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a szomszédot - választása szerint - megilletik a jóhiszemű túlépítésre vonatkozó szabályokban foglaltak szerinti jogok.
(3) A lebontás és az eredeti állapot helyreállításának költségei a túlépítőt terhelik. A túlépítőt megilleti a beépített anyag elvitelének joga.”
A fentiek ismeretében célszerű lenne a szomszédukkal történő írásbeli megegyezés (adott esetben a földhasználat rendezése) a kérdésben.
3. Ahogyan a korábbiakban említettem, a kerítés építésének (melyik oldalon ki köteles kerítést építeni stb.) helyi önkormányzati rendeletek szabályozzák részletesen. Célszerű lenne a jegyző felkeresése a témában.
A „tyúkketrec” és a „füst” kérdésében célszerű lenne először a szomszédnak jelezni a problémájukat, és közösen a megoldásra törekedni. Amennyiben a szomszéd nem tesz eleget jogos kéréseiknek, úgy birtokvédelmet kérhetnek (posszesszórius birtokvédelem) a helyi önkormányzat jegyzőjétől a zavarás megszüntetése érdekében.
Jelzem, az Ön által megadott információk nem teljesek és a szükséges teljeskörű információ és az egyes okiratok hiányában a kérdésével kapcsolatban konkrét, felelősségteljes választ adni nem áll módomban, így ezt nem is tehetem. Emiatt a jelen válaszom nem minősül jogi tanácsadásnak, az csak informatív jellegű tájékoztatás és azzal kapcsolatban felelősséget vállalni nem tudok. Különös tekintettel arra is, hogy az Ön által feltett kérdéssel kapcsolatos konkrét, érdemi választ csak valamennyi információ és az egyes okiratok rendelkezésre állása és a tényállás teljes körű tisztázása esetén tudok adni.

Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal: