• Varga Tamás 48460 számú kérdése
  • 2018-11-06

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Most ősszel zajlott le egy zalaegerszegi ingatlan vétele. Sajnos csak az átvétel után szembesültünk, avval a ténnyel, hogy a házban hagyott szemét sokkal nagyobb volumenű, mint azt az átvételkor felmértük, valamint egy részéréről nem is tudtunk. A kérdésem az, hogy ilyen esetben az eladó utólag kötelezhető-e az elszállításra, illetve az elszállítás költségének megtérítésére? Mi szükséges annak igazolására, hogy valóban a házban az átvételkor ott maradt lomról, és nem a ház részét képező bontott hulladék elszállítását szeretném megtéríttetni?

Köszönettel,
Tamás

Tisztelt Tamás!

Álláspontom szerint az Ön által felvetett kérdésre a felek megállapodása, azaz elsősorban az adásvételi szerződés rendelkezései az irányadóak. Javasolom, hogy nézzék meg az adásvételi szerződésben, hogy miként szabályozták az ingatlan kiürítésével kapcsolatos kérdéskört (rögzíti-e az adásvételi szerződés, hogy kiürített állapotban kell a feleknek birtokba adniuk az ingatlant vagy ezt a vevő feladatává teszi). Amennyiben a szerződés nem tesz erről említést, úgy a szerződés aláírását megelőző, felek közötti egyeztetés az irányadó, valamint kérdéses, hogy a birtokba adást jegyzőkönyvben rögzítették-e, illetve a jegyzőkönyvben tettek-e észrevételeket az ingatlanban található hulladékkal kapcsolatban (fénykép vagy videó felvételt készítettek-e a helyszínről). Amennyiben az adásvételi szerződés – mint a felek megállapodása – az eladó kötelességévé teszi az ingatlanban történő hulladék elszállítását, az ingatlan kiürített, kitakarított állapotban történő birtokba adását, úgy jogosan kérhetik az eladót a hulladék elszállítására, de amennyiben Önök a szerződésben vállalták, hogy kiürítik, kitakarítják az ingatlant, úgy ez az Ön feladatuk és a rossz felmérés miatti utólagos és eredményes vitatásra kevés lehetőséget látok.
A fentiektől függetlenül javasolom, hogy – a felek közötti együttműködés jegyében – vegyék fel a kapcsolatot az eladóval és jelezzék neki a problémát.
Jelzem, az Ön által megadott információk nem teljesek és a szükséges teljeskörű információ és az egyes okiratok hiányában a kérdésével kapcsolatban konkrét, felelősségteljes választ adni nem áll módomban, így ezt nem is tehetem. Emiatt a jelen válaszom nem minősül jogi tanácsadásnak, az csak informatív jellegű tájékoztatás és azzal kapcsolatban felelősséget vállalni nem tudok. Különös tekintettel arra is, hogy az Ön által feltett kérdéssel kapcsolatos konkrét, érdemi választ csak valamennyi információ és az egyes okiratok rendelkezésre állása és a tényállás teljes körű tisztázása esetén tudok adni.

Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal: