• Nóra 48466 számú kérdése
  • 2018-11-10

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Bérlő vagyok egy lakásban, azonban észrevettem, hogy a zár szétment, úgy tűnt, hogy valaki feszegette, rosszul forgatta benne a kulcsot. Többször amikor hazaértem úgy éreztem, hogy valaki a távollétem alatt járt a lakásban, máshol voltak a dolgok. A kulcs a házban élő tulajdonos édesanyjának van leadva. A havi bérleti díjat is neki kell készpénzben befizetnem, amiről semmilyen elismervényt nem szoktak adni, és nem hajlandóak aláírni.
Mikor édesanyám meglátogatott, hirtelen indíttatásból kicseréltette a zárat, sajnos a záras átverte, mert csak 2 kulcsot hagyott és elrohant a számla odaadása nélkül. Szóltam a zárcseréről a tulajdonosnak, majd az édesanyjának bővebben kifejtettem, hogy most nem tudok kulcsot adni, mert csak 2 kulcs van.
A tulajdonos megbízta a jog hallgató fiát, hogy hívjon fel. A fiatal ember végig indulatosan és fenyegetőzően beszélt, jogi szakzsargonokat használt, továbbá lenéző volt velem szemben. Szerződésszegésre hivatkozott, szóvá tett egy másik esetet is, amivel az édesapjával több hónapja szóban megállapodtunk, szintén szerződésszegésre hivatkozva, hiába állapodtunk meg abban, igaz csak szóban. Éreztette, hogy csak a jóindulatukból lehetek még a lakásban. Úgy fogalmazott, hogy ő is tulajdonos, hiába próbáltam, mondani, hogy mivel apjával írtam alá a szerződést szerintem ezt a szerződő féllel kell megbeszélnem, hajthatatlan volt. Csak három hónapja lakom itt, de úgy érzem, hogy nem fenyegetőzhetnek rögtön szerződésbontással egy régebbi szóbeli megállapdásunk kapcsán. Továbbá mindig pontosan fizetek, semi kárt nem okozok.
Mikor a tulajdonostól megkérdeztem, hogy mégis miért hívatott fel fenyegetőzve a jogász fiával és miért nem saját maga egy szép formában közölte, azt mondta, hogy vele kellett volna megbeszélnem, hiába egyezett bele ebbe a helyzetbe a tulajdonos édesanyja, mert nem teljesen beszámítható. Amit nem értek, mert a kulcsot meg a bérleti díjat készpénzben mégis a nem beszámítható édesanyának kell leadnom. Meg vagyok győzödve arról, hogy az idős hölgy a távollétemben bejárkál a lakásba, ami teljesen jogszerűtlen.

Érdekelne, hogy lehetőség van hamarabb felmondani és kiköltözni, nem etikus eljárásra hivatkozva? Úgy érzem, hogy ez egy szolgáltatás, amiért fizetek, nem fenyegetőzhetnek mindig, ha valami nem úgy történik, ahogy szeretnék, a félreértéseket először tisztázni kell.
Segítségüket előre köszönöm

Kedves Nóra!
A bérleti szerződés az elsődleges okirat, ami alapján a kérdéseit meg lehet válaszolni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: