• Anna 48483 számú kérdése
  • 2018-11-27

Tisztelt Ügyvéd úr!
Kérdésem, hogy milyen buktatói vannak az életjáradéki szerződésnek a kedvezményezettre nézve, hogy tulajdonjogát az ingatlan felett haszonélvezetre cseréli.

Kedves Anna!

A haszonélvezeti jog továbbra is biztosítja az Ön számára a birtoklást és a használat jogát, így ebben a körben nem fenyegeti veszély. Amennyiben ebben bárki zavarja, úgy vele szemben bírósági úton kereshet jogorvoslatot, a pernyerés maximális esélyével.
Alapvető jelentősége van azonban a szerződés megszövegezésének, így abban mindenképpen működjön közre a saját jogi képviselője is.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: