• Vera 48517 számú kérdése
  • 2019-01-19

Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Szüleim leányfalui telkere szeretnék bevezetni a csatornát. Ehhez az alsó, vagy a mellettünk lévő szomszéd telkén kellene keresztül vezetni, szolgalmi út bejegyzéssel. Gondolom, hogy megegyezés kérdése, hogy mennyit fizessünk ezért, de kérdésem, hogy van-e valami szokás vagy gyakorlat ezzel kapcsolatban?
Köszönettel, Veronika

Kedves Veronika!
Nem tudok ilyenről, a felek szabad megállapodásának tárgya.
A Ptk. az alábbiak szerint rendelkezik erről:
5:160. §
[A telki szolgalom fogalma]

BH
(1) Telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy az ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más hasonló célra más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

BH
(2) Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa földjeiken átjárjon.

5:161. §
[A telki szolgalom létrejötte szerződéssel és elbirtoklással]

(1) A telki szolgalom szerződéssel való létesítésére az ingatlan haszonélvezetének alapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Jsz
(2) Telki szolgalmat az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat.

(3) Elbirtoklással szerzi meg a telki szolgalmat az ingatlan birtokosa, ha a másik ingatlan használata ellen annak birtokosa tizenöt éven át nem tiltakozik. Szívességből vagy visszavonásig engedett jog gyakorlása nem vezet elbirtoklásra.

(4) A telki szolgalom nem lehet önállóan forgalom tárgya.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: