• László 48557 számú kérdése
  • 2019-02-28

Lakásszövetkezetből szeretnénk kiválni. Négy lépcsőházból álló „L” alakban lévő négy emeletes házakból álló tömb vagyunk. Lépcsőházanként 14 lakás. Ha jól adtuk össze (tulajdoni lap betekintés után), akkor 96 tulajdonossal. A kiválással kapcsolatban a lakásszövetkezeti törvény értelmezésében kérnénk segítségét:

"Kiválás a lakásszövetkezetből
50. § * (1) A lakásszövetkezetből a műszakilag elkülönült, egy vagy több lakóépületben lévő lakások lakásszövetkezeti tag és nem tag tulajdonosai - amennyiben fenntartási (üzemeltetési, karbantartási, felújítási) költségtartozásuk, továbbá a lakásszövetkezet által a kiválni szándékozó önálló egység javára felvett hiteltartozásuk a lakásszövetkezettel szemben nem áll fenn - együttesen válhatnak ki."


1. Mit jelent pontosan a műszakilag elkülönült? Négy lépcsőházból álló „L” alakban lévő négy emeletes házakból álló tömb vagyunk. Kiváláskor előfordulhat, hogy bár összeségében meg lenne 2/3-ad a kiváláshoz, viszont társasházzá alakuláshoz az alapító okiratot mindenkinek el kell fogadni. Ekkor lehet B terv, hogy ha lehet külön lépcsőház(ak) válnának ki, attól függően melyikbe írnák alá 100%-osan az alapító okiratot. Persze olvastuk a lakásszövetkezetté alakuláshoz elég lenne 2/3-ad az alapszabály elfogadásához, de beszéltünk már társasházkezelővel, ebbe az irányba haladnánk.

2. Mivel vannak közös költséggel tartozók a lakásszövetkezet felé. S ugye ez akadálya még a kiválásnak, hogy lehet ez megoldani, ha ezen tulajdonosok a kiváláskor nem tudják kifizetni a hátralékukat? Vállalhatja-e a közösség (kilépéskori szavazáskor), hogy majd a lakás szövetkezet vonja majd le a vagyon megosztásakor egy-egy lakó fennálló tartozását? Vagy mi erre szabályos megoldás?

3. Haszonélvező vagy családtag részére írt általános meghatalmazás a tulajdonostól az ügyeinek intézésre, megfelelő-e egy kiválási szavazásnál?

Tisztelt László! A házak akkor minősülnek műszakilag elkülönültnek, ha "önállóan elbonthatók", azaz ha nem egy közös, hanem két saját határolófallal és különálló tetőkkel rendelkeznek, lépcsőházak pedig nem lehetnek műszakilag elkülönültek. A közös költség tartozásokat vélhetően úgy lehet rendezni, hogy a különváló közösség kiegyenlíti a hátralékot a szövetkezet felé, és köt egy (írásbeli) megállapodást a tartozókkal, hogy azok milyen ütemezésben törlesztik a helyettük kifizetett összeget. Az általános meghatalmazás a kiválási szavazásra is kiterjed.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal: