• József 48561 számú kérdése
  • 2019-03-03

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Határozott idejű bérleti szerződésem (ingatlan) van a bérlővel. A szerződés lejárta előtt a bérlő felrúgta a szerződést, nem fizeti a bérleti díjat, a rezsit. Én a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntetném meg. (ezt így rögzítettük anno a szerződésben), tehát kihagynám a 8 napos procedúrákat, jogszerűen?
A szerződésben rögzítettük a bérlő, ingatlanban elhelyezett értéktárgyait is. Tervezem, hogy tanúkkal (amikor a bérlő nem tartózkodik ott) bejutok a bérleménybe, ezekből az ingóságokból lefoglalok az egyre csak gyűlő hátralékok fejében (kaució nem fedezi) természetesen jegyzőkönyvezve, tanúkkal hitelesítve, majd ezeket egy lezárt raktárban elhelyezem. Ezt követően mindezekről értesítem (írásban, igazolhatóan) a bérlőt. A bérleti szerződésben nem taglaltuk (pl. nem fizetés esetére) ezen lehetőséget, ezért kérdezném, hogy ez így jogszerű-e, ill. a bíróság Ön szerint hogyan reagálna erre?
Időközben, miután a felmondás jogerőre emelkedik, a bíróságon többek között lakáskiürítés tekintetében pert indítok a bérlővel szemben.
Tanultam az esetből, a jövőben közokiratba foglaltatom a bérleti szerződést.
Válaszát előre is köszönöm, különös tekintettel arra, hogy idejét áldozza erre!
Farkas József

Tisztelt József! Ezek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései:

"6:337. § [Törvényes zálogjog]

(1) Ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain.

(2) A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

(3) Ha a bérlő kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a bérbeadó a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a bérbeadó nyolc napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik.

(4) Ha a bérlő a zálogjoggal terhelt dolgot a bérbeadó engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a bérbeadó követelheti a dolognak a bérlő költségén való visszaszállítását. A dolog visszaszállításával a zálogjog feléled."

Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal: