• Zsolt 48598 számú kérdése
  • 2019-04-09

Tisztelt ügyvéd Úr!
Koràbbi hiteleket nem tudom fizetni. A tartozàsom jelzàlogként az ingatlanra terhelik.
Kérdésem az lenne, hogy el àrverezhetik e az ingatlant akkor ha az anyukàm holtig tartó haszon élvezettel rendelkezik. Benne él. Én és a húgom a tulajdonosok öröklés utàn.
Előre is köszönöm segítségét!
Zsolt.

Tisztelt Zsolt!


A végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát csak a következő jogok terhelhetik:

a) a telki szolgalom,
b) a közérdekű használati jog,
c) az ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog,
d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlannyilvántartásba bejegyezve.

Nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a haszonélvezeti jog - függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásba be van-e jegyezve -, ha annak jogosultja a végrehajtást kérő követelésének kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése után szerződéssel létesítették.Tehát amennyiben a haszonélvezeti jog bejegyzése a jelzálogjog bejegyzését megelőzte, úgy holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten árverezik el az ingatlant. Fontos megemlíteni, hogy az új tulajdonos megválthatja a haszonélvezeti jogot.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján a vagyoni értékű jog 1 évi értékét tudjuk kiszámítani először, mely nem más, mint a haszonélvezettel terhelt dolognak – a terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének az egyhuszad része. Az egyévi értéket pedig meg kell szorozni annyival, ahány évre alapították a haszonélvezeti jogot határozott idő esetében, mely azonban nem érheti el az egyévi érték 20-szorosát.

A természetes személyek holtig tartó haszonélvezete esetére a törvény eltérően határozza meg a haszonélvezeti jog értékének a maximumát.

A törvény 72. § (2) bekezdése kimondja, hogy a természetes személyek számára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi mértéknek az alábbi életkor szerinti többszörösét nem haladhatja meg:
25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,
25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,
51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,
65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese;


Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
+36 46 320 411
iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal: