• Kovács Vanda 48622 számú kérdése
  • 2019-05-02

Tisztelt JÁMBOR &TÓTH Ügyvédi Iroda!

Ingatlankiadással kapcsolatban keresném Önöket: Nagyon sok helyen lehet olvasni erről, hogy kisgyermekes családok számára nem szabad kiadni az ingatlant, mert a gyermekvédelem miatt nemfizetés esetén meg van kötve a bérbeadó keze.
Ez mennyire helytálló? Illetve a lakásbérleti szerződésbe van mód belefogalmazni olyan részt, amely ez esetben védi az ingatlan tulajdonosát?

Előre köszönöm válaszukat!

Kovács Vanda

Tisztelt Kovács Vanda!

A jelenleg Magyarországon hatályban lévő jogszabályok nem tartalmaznak semmilyen olyan rendelkezést, amelynek alapján tilos lenne a kisgyermekes bérlők kilakoltatása.
Az igazsághoz azonban hozzá tartozik, hogy egy bérleti szerződés felmondása után szinte minden esetben nehézségekbe ütközik a lakást önként el nem hagyó bérlő kilakoltatása, akár van kiskorú gyermeke, akár nincs. A tulajdonosnak a bérleti szerződés felmondását követően ugyanis, amennyiben a bérlő nem hajlandó önként kiköltözni a lakásból, első körben lakás kiürítése iránti keresetet kell előterjesztenie a bíróságon, melynek pozitív elbírálása során a bíróság a bérlőt megfelelő határidő tűzésével a lakás elhagyására kötelezi. Amennyiben a bérlő a bírósági ítélet rendelkezéseinek nem tesz eleget, akkor második körben az ítélet végrehajtása kérhető.
A végrehajtási eljárás során a bíróság a bérlő kérelmére egy alkalommal, és legfeljebb 6 hónapra elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését. A végrehajtás felfüggesztését pedig attól függetlenül lehet kérni, hogy a bérlőnek a háztartásában gondoskodnia kell-e kisgyermekről vagy sem.
Természetesen számos rendelkezés védi a Bérbeadót a bérlő szerződésszegő magatartása ellen.
A felek ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, vagy közjegyző által kiállított közokiratba is foglalhatják a bérleti szerződést. Lehetőség van arra, hogy a bérlő a közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy amennyiben megszűnik a bérleti jogviszony, akkor elhagyja az ingatlant. Ebben az esetben sincs jelentősége annak, hogy a nyilatkozatot aláíró személy kiskorú gyermekekkel együtt költözik be az ingatlanba vagy sem.


Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
+36 46 320 411
iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal: