• Bea 48692 számú kérdése
  • 2019-08-06

Jó napot!
Lehet egy kicsit bonyolult kérdéssel fordulnék Önökhöz. Adott egy kertes ház, a tulajdonos a mamám és 2 nagybátyám. (Öröklésnél 5en örökösök) A terv az volt, hogy albérletbe költöznénk oda, valamint kozmetikát nyitnék atalakítással 2 szobából támogatás igénybe vételével. Ez ugyebár növelné a ház értékét. Mi lehet a megoldás arra, hogy az örökösödésnél ne legyen nekem úgymond károm ebből? Én nem vagyok örökös. Van ilyen esetben lehetőségem megvenni az ingatlant?

Tisztelt Bea!

Jogi szempontból Önök bérlői lesznek a helyiségnek, a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó szabályai azonban csak a bérelt ingatlanra vonatkozó állagmegóvási, sürgős javítási költségek megtérítéséről rendelkeznek. Tulajdoni igény a bérlőt a bérbeadóval szemben - a közöttük fennálló jogviszonyra tekintettel - a bérleményre fordított kiadásai vagy beruházásai alapján nem illeti meg.

Mindazonáltal megoldást jelenthet az ún. hozzáépítés, amelyet a Ptk. 5:68 § akként határoz meg, hogy: "Ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a más tulajdonában levő épülethez hozzáépít, és ezzel az ingatlan értékét jelentősen növeli, az építő és az épület tulajdonosa eltérő megállapodásának hiányában közös tulajdon keletkezik (a továbbiakban: hozzáépítés). Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az egész ingatlan és a hozzáépített rész értékének a hozzáépítés befejezésének időpontja szerint meghatározott arányában kell megállapítani."

Amennyiben tehát olyan mértékű a kozmetika kialakításával kapcsolatos beruházás, valamennyi tulajdonos beleegyezésével megállapodást lehet kötni, hogy Önök hozzáépítés jogcímén megszerezték az ingatlan például 1/4 tulajdoni hányadát. Ebben az esetben a megállapodás alapján tulajdonjoguk bejegyzésre kerülhet az ingatlan-nyilvántartásba, és öröklés esetén sem éri Önöket joghátrány.


Tisztelettel:

dr.László Tamás ügyvéd
6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4. 1/4.
+36 20 576 0010
+36 20 576 0010
laszlo.tamas.dr@gmail.com

Közösségi oldal: