• Krisztina 48735 számú kérdése
  • 2019-09-21

Tisztelt Ügyvédúr!

Saját tulajdonu lakásban élek,van egy 20 hónapos kisfiam,aki rohangál zokniban s a játékai néha leesnek a kezéből.Ezek mind napközbeni tevékenységek,néha négykézláb is megy mint egy kiscica.Az alsó szomszédot ez zavarja.Májusba kihívtam a rendőrőket,mert a nyílt utcán lehülyézte a gyereket,meg ordíbált.Tegnap szintén kihívtam a rendőrséget,mert ütötte a radiátor csövet,és üvöltött a k...anyád.A hatóság sajnos nem tud tenni semmit.De ez azért egy kicsit türhetetlen.Mindent nem vehetek el a gyerektől.Az illetőnek nincs gyermeke.A kérdésem az lenne kihez tudok fordulni.Természetesen mi elakarunk költözni

Várom mielőbbi válaszát,köszönöm.

Tisztelt Krisztina!

A szomszéd zavaró magatartása esetén Ön mint a panaszos dönthet úgy, hogy birtokvédelmi eljárást indít az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző előtt (3.000,- Ft illeték megfizetése mellett), kérelmében kérheti a birtoksértő eltiltását a birtoksértő magatartás folytatásától. Utalok arra, hogy a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják [Ptk. 5:5. § (1) bek.]. Birtokvédelmi eljárás a jegyzőtől egy éven belül kezdeményezhető. Ha a probléma azonban már ennél hosszabb ideje fennáll, úgy a jegyző nem fog érdemben azzal foglalkozni, hanem a hatáskörének hiányát fogja megállapítani.

Adott esetben helyszíni szemle lefolytatására és az érintett meghallgatására is sor kerülhet. Ha megállapítható a birtoksértő magatartás, akkor a jegyző a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartás folytatásától. A fél, aki a jegyző döntését vitatja, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a jegyző határozata – az abban foglaltakkal – jogerőssé és végrehajthatóvá válik, úgy azt a kötelezettnek 3 napon belül végre kell hajtani. Ha ez nem történik meg, úgy az érintett pénzbírságra is számíthat.

Fontos kiemelni, hogy a birtokvédelmi eljárásban mindent a kérelmezőnek kell bizonyítania, a hatóság hivatalból bizonyítást nem folytat le. A panaszosnak meg kell jelölnie név és lakcím szerint azon személyt, akikkel szemben a birtokvédelmet kéri. Meg kell jelölni, hogy mi a birtoksértés, és bizonyítékokkal alá kell támasztani, illetőleg konkrétan meg kell jelölni, hogy mire, milyen döntésre irányul a birtokvédelmi kérelem. Eredményes birtokvédelmi kérelem csak megfelelő bizonyítékok benyújtásával terjeszthető elő, önmagában a kérelmezői állítás nem elegendő bizonyíték.

Jelzem, az Ön által megadott információk nem teljesek és a szükséges teljes körű információ és az egyes okiratok hiányában a kérdésével kapcsolatban konkrét, felelősségteljes választ adni nem áll módomban, így ezt nem is tehetem. Emiatt a jelen válaszom nem minősül jogi tanácsadásnak, az csak informatív jellegű tájékoztatás és azzal kapcsolatban felelősséget vállalni nem tudok. Különös tekintettel arra is, hogy az Ön által feltett kérdéssel kapcsolatos konkrét, érdemi választ csak valamennyi információ és az egyes okiratok, bizonyítékok rendelkezésre állása és a tényállás teljes körű tisztázása esetén tudok adni.

Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal: