• Rita 48776 számú kérdése
  • 2019-10-23

Tisztelt Ügyvéd Úr/Ügyvédnő!

10 lakásból álló Társasházunk nemrégiben azzal szembesült, hogy több millió forintos felújításra lenne szükség a pinceszinten a ház statikai állagának megóvása érdekében. Önkormányzati támogatás mellett is csak nagy összegű hitelfelvétellel tudnánk véglegesen megoldani a problémát. A bank azonban nem ad hitelt Épületünkre, mivel telekkönyvileg egy helyrajzi számon vagyunk egy másik épülettel (40 lakásos társasház). Az alapító okiratunk szerint a két épület együtt alkot egy társasházat (a két épület különböző időpontokban épült, zártsorú építési móddal), de évek óta külön gazdálkodunk (külön bankszámla, külön közös képviselő).
Az osztatlan közös tulajdonú épületeknél ilyen esetekben használati megosztási szerződést írnak, amit általában a bankok elfogadnak. Több épületből álló társasház esetében van ilyen, illetve hasonló (költségkímélő) jogi lehetőség?
A társasházi törvény 8.§(2) bekezdése alapján lehetősége lenne Társasházunknak a bíróságtól kérni önálló társasház alapítását, mivel a telek, amin az épületek állnak osztható. (Ezzel a lehetőséggel viszont csak végső esetben élnénk költségessége miatt.) A két épületet jelenleg is egy kerítés választja el, így minkét épület saját udvarral rendelkezik, megosztás esetén is ezt az állapotot szeretnénk fenntartani. A probléma az, hogy ebben az esetben a másik épület (tulajdoni hányadokhoz viszonyítva) többlet földterülethez jutna. A kérdés ez esetben az, hogy a bíróságtól lehet-e egyúttal azt is kérni, hogy az új társasház alapításával egyidejűleg pénzbeli kompenzációra kötelezze a másik épületet?
Köszönettel,
Rita

Kedves Rita!
Eléggé összetett kérdés ...
A használatmegsztási megállapodás kapcsán a kérdést a banknak kell feltenni, de véleményem szerint ez jogi értelemben járható út lenne, de ismerve a feszes banki gyakorlatot, nem vagyok meggyőződve róla, hogy valójában is az lesz.
A TH kettéválása esetén - ha a telek megosztható egyáltalán - joggal tartanak iényt az átruházott rész után ellenértékre.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: