• Györgyi 48778 számú kérdése
  • 2019-10-24

Tisztelt Ügyvéd úr/hölgy!

Apósom 25 éve elvett feleségül egy nőt, aki a 3. felesége volt, Pikk-pakk beköltöztette a rózsadombi lakásába, majd 4 év múlva eladta ezt a társasházi lakást és pesti kerületben vett egy házat ebből. A ház kizárólag az ő nevére került. Együtt éltek kb. 25 évig, majd apósom meghalt, ekkor a feleség szerette volna megkapni a fél ház tulajdonát.. meg sok minden mást is gyakorlatilag minden érték hozzá szállt..ingóságok.. de a tulajdon nem sikerült, haszonélvező lett, azóta be sem tudunk menni a házba. Mostanában elkezdett fotókat küldözgetni levert vakolatról és követeli , hogy a férjem aki a tulajdonos csináltassa meg a ház falát. Folyamatosan zaklat. Ráadásul kiderült az egyik fal régóta problémás, mert autóműhely van ott és vizesedik. Ezt a nagybácsitól tudjuk, aki gyakran járt a házban anno.. sok sok éves probléma, a ház régi.. A kérdésem az lenne, a haszonélvezőnek van e joga ilyeneket kérni, követelni.. Azt mondja a biztosító nem fizet, mert erre nincs biztosítás. Gondolom eleve ilyen volt a ház, amiko rkötötték ezért nem.. vagyis régi problémák 20 évesek..A ház amúgy lakható, csak esztétikailag zavaró..Mi tartozik a tulajra és mi a használójára. Én úgy értelmeztem, hogy csak a hirtelen fellépő kárt kell kijavítani, a tulajnak.. pl leomlik a fal.. tető vagy hasonlók..ami lehetetlenné teszi az ott lakást. Válaszukat nagyon várom és köszönöm!

Kedves Györgyi!

Az alábbiakban olvashatja a hasznélvezet néhány szabályát, így többek között a költségviselési szabályokat is, szerintem ez megadja a kérdéseire a választ (idézet a Ptk.-ból):

"5:149. § [A haszonélvező jogai és kötelezettségei a haszonélvezet fennállása alatt]

(1) A haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni.

(2) A haszonélvező a tulajdonos hozzájárulása nélkül a haszonélvezet tárgyát képező dolog gazdasági rendeltetését annyiban változtathatja meg, illetve a dolgot annyiban alakíthatja át vagy változtathatja meg lényegesen, amennyiben a dolog gazdasági rendeltetésének fenntartása vagy eredeti formájában való hagyása a rendes gazdálkodás követelményeivel ellentétes.

(3) A haszonélvező viseli - a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével - a dologgal kapcsolatos terheket. A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek.

(4) A haszonélvező köteles a tulajdonost a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye.

5:150. § [A költségek viselése]

(1) A haszonélvező a rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatokat elvégezheti, ha felszólítására a tulajdonos azokat nem végzi el.
(2) A haszonélvezet megszűnésekor a haszonélvező a tulajdonostól a saját költségén elvégzett rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatok következtében a dologban beállott értéknövekedés megtérítését a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti."


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: