• János 48813 számú kérdése
  • 2019-11-17

Tisztelt Ügyvéd Úr!

2019 év elejen elhunyt Édesapánk és nem sokkal utána Nagymamánk is. Így Testvéremmel együtt örököltünk meg Nagymamám után. Nagymamánk 1/2 arányban volt tulajdonosa egy ingatlannak, másik 1/2 részben pedig az élettarsa a tulajdonos.

Hagyatéki tárgyalás után jogerősen Testvéremmel 1/4 - 1/4 arányban örököltük meg Nagymamám részét az ingatlanból. Mivel egyikünk sem él életvitelszerűen Kiskunhalason és az élettárssal sem jó a viszonyunk ezért már a hagyatéki tárgyaláson is jeleztük, hogy az ingatlant el szeretnénk adni. Az élettárs nem hajlandó az eladásra, és kiváltani sem akarja a részünket. Haszonélvezeti joga nincs a Mi részünkre.

Tehát a jelenlegi helyzetben az élettárs él egyedül az ingatlanban. Mivel Mi nem tudjuk kihasználni az ingatlant és az élettárs nem egyezik bele az eladásba, így patt helyzetbe kerültünk. Ha jól tájékozódtam, akkor az ház fenntartásához, állagának megóvásához minden tulajdonostársnak - megfelelő arányban - hozzá kell járulnia. Bíróságra nem akarjuk vinni a dolgot, a költségek és a hosszadalmas ügyintézés miatt.
Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:

1. Milyen lehetőségeink vannak a tulajdonrészünk eladására?
2. Van-e bármilyen módja, hogy az élettárs ezt megakadályozza?
3. Érdemes lakásbiztostítást kötni a mi részünkre?

Válaszát előre is köszönöm.

J

Tisztelt János!

Kérdéseire a válaszok:
1) Szabadon eladhatják az 1/4-1/4-ed tulajdoni illetőségüket, ha van rá vevő, az élettársnak azonban a Ptk. 5:81. § alapján elővásárlási joga van. Ha él vele, akkor azonban ki kell fizetnie Önöknek az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat.
2. Megakadályozni nem tudja, csak az elővásárlási jogával tudna élni, de Önök ebben az esetben is meg kell kapják a vételárat.
3) Nem tartom indokoltnak, hogy lakásbiztosítást kössenek, mivel az élettárs van az ingatlan birtokában.

Tisztelettel:

dr.László Tamás ügyvéd
6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4. 1/4.
+36 20 576 0010
laszlo.tamas.dr@gmail.com

Közösségi oldal: