• Gábor 48827 számú kérdése
  • 2019-11-26

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy budapesti lakás tulajdonosai vagyunk a feleségemmel 1/2-1/2 arányban. 85 éves édesanyámnak haszonélvezeti joga van rajta. Ő már idősotthonban lakik, mivel állandó ellátást igényel, demencia miatt pszichiátriai ellátásra is szorul, így szerződéskötési képessége nincs. Kérdésem, hogy ennek ellenére rokoni segítséggel kiadhatja-e a lakást saját nevében, a beleegyezésünk nélkül? Illetve mi mint tulajdonosok kiadhatjuk-e a haszonélvező beleegyezése nélkül, és ha igen, a bevételből jár-e neki valamennyi rész jogilag?
Válaszát nagyon szépen köszönöm előre is.

Kedves Gábor!

A Ptk. az alábbiak szerint rendezi a helyzetet: "A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él."
A demencia okán a haszonélvező nem cselekvőképes, így sem a saját nevében, sem pl. meghatalmazott útján nem köthet szerződést az ingatlan birtokbaadására. Amennyiben gondokság alá kerülne, úgy helyette a gondnok - és a gyámhivatal - élhetne a jogokkal, így elsősorban a hasznosítással.

Jelen esetben tehát a tulajdonos - tekintettel arra, hogy a haszonélvező nem él a fentebb felsorolt jogaival - bérbeadás útján hasznosíthatja az ingatlant.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: