• Ádám 48848 számú kérdése
  • 2019-12-26

Tisztelt Tanácsadó!
Feleségemmel szeretnénk venni egy ingatlant, a az ő nagybátyjától. A tulajdonjog egyértelmű, mert 100%-ban a nagybátyja birtokolja, ugyanakkor a tulajdonos édesanyjának holtig tartó haszonélvezeti joga van.
A hölgy nem lakik az ingatlanban, mert betegség miatt 24 órás felügyeletre szorul, ezért egy speciális idősek otthonában él.
A tulajdonos testvére viszont magánjellegű konfliktus miatt meg szeretné akadályozni az ingatlan eladását azzal, hogy az édesenyját (a haszonélvezeti jog birtokosát) a gyámsága alá vonja.
Tudom, hogy az ingatlan a haszonélvezeti jog ellenére is eladható, de ha jól gondolom, akkor csak abban az esetben vehetnénk birtokba, ha a a haszonélvező nem él ezen jogával.
A ház tulajdonosa természetes elindítja az édesanyjával együtt a hasznélvezetí jogról való lemondás folyamatát, de a kérdésem arra vonatkozik, ha a testvére gyorsábban vonná gyámság alá az édesanyját.
Ezesetben valóban meg tudná akadályozni a gyám, hogy birtokba vegyük az ingatlan vagy esetleg magát az eladást is, vagy nem mivel az idős hölgy egy otthonban él, tehát nem él a haszonélvezeti jogával?
Meg tudja akadályozni a gyám (ha az lesz) hogy a hölgy lemondjon a haszonélvezeti jogáról?
Lenne módja a tulajdonosnak a gyámság ellenére a haszonélvezeti jog megszüntetésére?
(Az idős hölgy jelenleg még cselekvőképesnek minősül, aláírási joga van.)

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel
Ádám

Kedves Ádám! Amennyiben a haszonélvező cselekvőképes, akkor gyorsan cselekedjenek! kössék meg az adásvételi szerződést, és annak részeként szüntessék meg a haszonélvezeti jogot - nem kell külön eljárás - a gondnokság alá helyezés ennél sokkal több időt fog igénybe venni, és természetesen csak akkor lenne rá lehetősége a testvérnek, he fennállnak a feltételek, azaz a haszonélvező valóban cselekvőképtelennek tekintendő. A 24 órás felügyeletet igénylő intézeti elhelyezés önmagában még nem ilyen, a szellemi-mentális állapota a lénye. Megjegyzem: valaki lehet cselekvőképtelen gondnokság alá helyezés nélkül is, tehát ez is egy vizsgálandó körülmény.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: