• Gábor 48973 számú kérdése
  • 2020-05-07

Családi házban lakom a szomszédom használja a házam mögötti 5-6 méteres területet 2004 óta, ami természetesen az enyém papíron . Kerítés pilléreket épített rá, a tolókapuja az én területemre tolódik és tujákat és növényeket ültetett rá. Viszonyunk 8 éve megromlott és már ott tartunk hogy nem beszélünk. Ő csak ordibál , tehát nem lehet vele beszélni és átmenni a saját területemre hogy megnézzem a házamat hátulról hogy minden rendben van e. Szeretném tudni hogy mi a teendő, hova menjek segítségért. Szeretném visszakapni a területemet. Köszönöm.

Tisztelt Gábor!

Önt mint az ingatlan tulajdonosát megilleti az ingatlan birtoklásának joga és a birtokvédelem (Ptk. 5:21. §).

Ugyanakkor a Ptk. 5:25. §-a a fentieken túl biztosítja a szomszédos telek igénybevételét is az alábbi esetekben:
(1) Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.
(2) A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, ha ez a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.

Ugyanakkor utalok arra, hogy a telekhatárokon húzódó (így az oldalirányú) kerítések építésének részletszabályait a helyi önkormányzatok helyi önkormányzati rendeletben szabályozzák, így az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjétől kérjenek felvilágosítást a kerítésépítés helyi szabályozásával, részletszabályaival kapcsolatban (a kerítés pillérek vonatkozásában).

Javasolom, hogy a fentieket követően - a helyzet bérkés rendezése és a felek közötti együttműködési kötelezettség miatt - első körben írjon postai tértivevényes levelet a szomszédjának, amelyben írásban felszólítja, hogy rövid határidő biztosítása mellett a jogalap nélküli birtoklást szüntesse meg, tegye lehetővé Önnek, hogy az ingatlanra beléphessen, valamint állítsa vissza az eredeti állapotot az ingatlanon.

Amennyiben a szomszéd a megadott határidőn belül nem tesz eleget a felhívásának, úgy a szomszéd zavaró magatartása esetén Ön mint a panaszos dönthet úgy, hogy birtokvédelmi eljárást indít az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző előtt (3.000,- Ft illeték megfizetése mellett), kérelmében kérheti a birtoksértő eltiltását a birtoksértő magatartás folytatásától, mivel a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják [Ptk. 5:5. § (1) bek.]. Birtokvédelmi eljárás a jegyzőtől egy éven belül kezdeményezhető. Ha a probléma azonban már ennél hosszabb ideje fennáll, úgy a jegyző nem fog érdemben azzal foglalkozni, hanem a hatáskörének hiányát fogja megállapítani.

Amennyiben a jegyzőtől kért birtokvédelem a fentiek vagy egyéb okok miatt nem járható út, úgy tulajdonosként a tárgybani ingatlanrésszel kapcsolatos birtokát birtokperben szerezheti vissza, amit az illetékes bíróság előtti keresetindítás útján érvényesíthet.

Jelzem, az Ön által megadott információk nem teljesek és a szükséges teljes körű információ és az egyes okiratok hiányában a kérdésével kapcsolatban konkrét, felelősségteljes választ adni nem áll módomban, így ezt nem is tehetem. Emiatt a jelen válaszom nem minősül jogi tanácsadásnak, az csak informatív jellegű tájékoztatás és azzal kapcsolatban felelősséget vállalni nem tudok. Különös tekintettel arra is, hogy az Ön által feltett kérdéssel kapcsolatos konkrét, érdemi választ csak valamennyi információ és az egyes okiratok, bizonyítékok rendelkezésre állása és a tényállás teljes körű tisztázása esetén tudok adni.

Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal: