• Julianna 49062 számú kérdése
  • 2020-06-28

5 éve vásároltunk Hajduszoboszlón egy nyaralót,most szeretnénk eladni és lakást venni az árából.Adót kell fizetni ebben az esetben,vagy csak a lakás után az illetéket?

Tisztelt Julianna!

Köszönettel vettük megkeresését.

A jelen ügy tekintetében nincs jelentősége, hogy nyaralót kíván eladni és lakást szeretne vásárolni, adózás szempontjából mindkettő ingatlannak minősül. Valóban nem kell adót fizetni, amennyiben 2015-ben szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát, mivel az ingatlan átruházásából származó jövedelem, megszerzés évét követő ötödik évben történik. Az illeték megfizetésével kapcsolatban pedig azt tudom javasolni, hogy annak is nézzenek utána, hiszen számos illetékmentességgel, illetékkedvezménnyel érintett esetet sorol fel a törvény. A teljesség igénye nélkül illetékmentesség jár egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) illetve a házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, illetékkedvezményben részesülhet a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén abban az esetben, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg, továbbá aki vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesül.

Amennyiben további kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal: