• Zoltán 49365 számú kérdése
  • 2021-01-25

Tisztel Cím!
Magánszemélyként adtam bérbe üzletemet. A bérlő kauciót fizetett és átalakítást végzett. A költségét 3 év alatt határozott idejű szerződésben csökkentett (2/3) bérleti díjjal egyenlítettem ki. Ezt követően határozatlan idejű szerződést kötöttünk és én kértem pénzt a tulajdonomba került beépítések használata után. A szerződés megszűnése után ezeket le kell bontani.
Szeretném megtudni, hogy így megfelelően jártam-e el?
A kaucióról átadás átvételéről milyen iratot kell készíteni?

Köszönettel: Zoltán

Tisztelt Cím!

Igen, helyesen járt el. A kaució átadása, átvétele vonatkozásában nincs speciális előírás, célszerű írásban rögzíteni, és a feleknek aláírni az okiratot.

A kaució a Ptk. szerint óvadék, ez a jogi megjelölése, az alapítását illetően a Ptk. az alábbiakat tartalmazza:
5:95. § [Az óvadék alapítása]
(1) Óvadék
a) pénzen és értékpapíron,
b) fizetésiszámla-követelésen, illetve betétszerződésből eredő követelésen vagy egyébként jogszabály rendelkezése szerint számlavezetőként erre feljogosított intézmény által vezetett számlán nyilvántartott követelésen (a továbbiakban e cím alkalmazásában: fizetésiszámla-követelés), továbbá
c) jogszabályban óvadék tárgyaként meghatározott más vagyontárgyon
alapítható.
(2) Óvadékot pénzen és nem dematerializált értékpapíron kézizálogjogként, dematerializált értékpapíron, fizetésiszámla-követelésen és jogszabályban óvadék tárgyaként meghatározott más vagyontárgyon pedig úgy kell alapítani, hogy annak eredményeként az óvadék tárgya egyértelműen azonosítható módon az óvadék kötelezettjének hatalmából az óvadék jogosultjának hatalmába kerüljön, vagy az óvadék kötelezettjének korlátlan rendelkezése alól egyébként kikerüljön.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: