• Ilike 49381 számú kérdése
  • 2021-02-04

Tisztelt dr. Schneider Erzsébet ügyvéd!
Tisztelt Cím!

Kéréssel fordulok Önökhöz. Kérem szíves tájékoztatását, ügyvédnő által megírt, Keresetlevélben tévesen megjelölt alpereseknek a Bíróság által megítélt perköltség tárgyában.
Előzmények: 2013. évtől 2020. évig

Siófok Közös Önkormányzati Hivataltól ingatlanom felvizesedésének, minőségi romlásának megakadályozása érdekében levélben többször kérem segítségüket, intézkedésüket.

-2013 évben az Önkormányzati Hivatalhoz, - sorház lakó nevében – panaszt és tiltakozást nyújtottunk be, az egy Kft.-vel szemben. (Tüzépet üzemeltet) A Hivatal 2013 október 13.-án kelt levelében leírt tájékoztatás szerint: „A gazdasági területen lévő telkek más besorolású építési telkekkel határos, legalább 5,0 m széles sávját – kertészeti terv alapján – fásítani kell a sávban parkolót elhelyezni nem szabad. A tevékenység megkezdése előtt a környezet zaj-és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni”.

A fenn leírtak az ingatlanomnál a mai napig nem valósult meg!

1998 évben költöztem sorházi ingatlanomba, mely elő és hátsó kertes. A hátsó telek hossza, kb. 9 méter. 2013 évben az A Kft,( Tüzépet üzemeltet) a 2013 évig a hátsó kertemmel megegyező terepszintet, kb. 6 méteren, három beton kefni magasan sittel és murvával töltött fel. A terepszint ingatlanom felé lejt. Az ingatlanommal szemben: murvát, sódert stb. „depózott” fel. A kerítés mellett különböző építési anyagokat tárol. Az építőanyagok szállítása különböző munkagépekkel, folyamatos porral és zajjal járnak, ingatlanom értéke is csökkent. Ezért 2014. május 5.-én panaszt nyújtottam be a jegyzőhöz. Az Építésügyi Hivatal helyszíni szemlét tartott, majd közölte, hogy a terepfeltöltés építésrendészeti eljárás megindítására okot adó körülmény nem merült fel!

A teherautók által megtömörített murváról a csapadékvíz folyamatosan a kertembe szivárog, ami a lakóházamat is veszélyezteti. A folyamatos szállítások, eladások során keletkező szálló por, beszáll az ingatlanomba, a tető cserepeken is „leül, annak mohásodását” okozva. 2018 év októberében személyes elmondtam az Önkormányzat hivatalvezetőjének a problémámat, aki azt javasolta, beszéljek a Kft. vezetőjével és oldjuk meg a problémát. A Kft. vezetője egy teherautó földet ( utólag értesültem: sittet és nem termőföldet kaptam.) markolóval öntött át a hátsó kerítésen, de ez sem segített. A további földdel történő feltöltést a szakember nem javasolja, mivel a hátsó terasz szintjéig kellene feltölteni a területet, ugyanakkor a baloldali szomszédom ingatlanának terepszintje, megegyezik ingatlanom terepszintjével, ezért a csapadékvíz az ő telkére szivárogna át.

2018 júniusában a jobb oldali szomszédom kb.5 méter hosszan beton kefnikből zárt kerítést épített tiltakozásom ellenére. A helyszíni szemle során az ügyintéző szóban tájékoztatott, méressem fel az ingatanomat, forduljak az Önkormányzat kertészéhez . Az Önkormányzat Fő kertésze személyes megjelenésemre tájékoztatott: „ nem tud segíteni, forduljak bírósághoz”! 2019. május hóban készült vázrajz szerint, a ingatlana, tároló, elő és hátsó kertben a kerítés kb. 13 cm-t átlóg a területemre. Az Önkormányzat szerint jogosan építette meg a beton kerítést. A kerítésről visszaverődő csapadékvíz szintén a kertembe, tárolóm alá folyik kárt okozva.

A bal oldali szomszédom a hátsó kertben 1997 - évben megépített 2 méteres teraszát 1 méterrel 2019. júliusában meghosszabbította, így a baloldalról is szivárog a víz. ("úsztató" alakult ki a hátsó kertemben) Folyamatosan sáros, nedves a föld, a lakásban 60 és 75 %-os a páratartalom. Repedések jelentek meg a ház falán, terasztetőt tartó gerenda eldeformálódott. Birtokvédelmi kérelmemet a jegyző elutasította, mivel hiányos volt a bizonyíték, bírósághoz fordulhatok. Saját magam képviseletét hozzá nem értés és korom miatt, ( 64 éves vagyok ) nem tudom ellátni, ezért ügyvédhez fordultam. Az ügyvédnő 2019. szeptember 13.-án, Peres eljárás megelőző ügyintézés címén elvállalta ügyemet. Közreműködésével, Igazságügyi szakértői vélemény készült az ingatlanom felvizesedésével kapcsolatban. A vélemény szerint ingatlanom vízelvezető árokra épült, amit a 2002 év októberében készült térképmásolat is bizonyít, a felvizesedés mértéke miatt az ingatlanom használati minősége, a tűrhető szint alá csökkent. 2020. február 11.-én az ügyvédnő a megbízást visszaadta! „megnövekedett munkájára hivatkozva” –számlát kaptam-

2020. 02.14.-én az Önkormányzat Építési Hatósági Osztályához benyújtott levemben segítséget kértem, ingatlanom felvizesedése, állagromlásának megakadályozása érdekében, mellékelve az igazságügyi szakértői véleményt. A válaszlevélben többek között, tájékoztatnak, hogy az 1995 évi földhivatali vázrajz és térképmásolat az ingatlanomon átmenő árok helyét már nem jelöli. A szakértői véleményt megfontolásra, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályra továbbították.

2020. márcusában a Siófoki Járásbíróságon megjelentem „panasznapon „ ahol segítséget kértem, problémám megoldásához. Az ügyintéző közölte, mivel már volt ügyvédem, próbáljak meg másik ügyvédet keresni, ha nem sikerül, akkor menjek vissza.

2020. március 19.-én az előzmények ismeretében egy másik ügyvédnő elvállalta ügyemet. Szóban tájékoztatott a költségekről: kb. 140 000 ft, és tárgyalásokként 10 000 ft óránkként. A140 000 ft-ot három részletben fizettem meg az ügyvédnőnek - 2020.03.19.-én 20000 ft, 04.03.-án 100 000 ft, 05.22.-én 20000ft. A megbízásról, a készpénz átadásáról semmiféle iratot, számlát nem kaptam.

Többszöri találkozásunkkor, a meglévő összes iratot, fényképeket szakértői véleményeket, vázrajzot, stb. átadtam az ügyvédnőnek, amiből kiválogatta amire szükség volt. Majd kérte, hogy e-mailben küldjem át e-mail címére az ingatlanom értékét, és a kérelmemet. Mondtam, hogy fogalmam sincs mennyit ér az ingatlanom, közölte, nézzem meg a hasonló ingatlan árakat a neten, úgyis kérünk majd igazságügyi szakértőt, kérjük az ingatlanom értékcsökkenésének megállapítását is. 2020. április 14.-én e-mailben átküldtem az ügyvédnőnek: - a neten meghirdetett hasonló ingatlanok eladási árait figyelembe véve, az általam gondolt ingatlanom értékét, (31 millió ft.) fényképeket, kérelmemet. Az ügyvédnő április 20.-án, megírta a Keresetlevelet, (melyben alperesként 1 magánszemély és kettő Kft. lett megjelölve) amit április 22.-én nekem kellett feladni tértivényesen a postán.

2020. május 18.-án kaptam kézhez, - Bírósági felszólítás hiánypótlásra- a levelet május 19.-én elvittem az ügyvédnőhöz. Május. 22.-én az ügyvédnő megírta a Keresetlevelet, (a Keresetlevélben alperesként még egy magánszemély és egy Kft. lett megjelölve) amit ismét nekem kellett feladni postán, amit nem tértivényesen kell feladnom.

2020. október 16.-án kaptam kézhez a Bíróságtól egy levelet melyben tájékoztatnak a tárgyalás időpontjáról, (2020. november 24.) illetve az alperesek által 2020. augusztus hóban benyújtott ellenkérelméről. Az ellenkérelem benyújtásáról sem levelet, sem értesítést nem kaptam az ügyvédnőtől.

2020. október 19.-én az ügyvédnő az Idézés elolvasása után, visszaadta az iratokat,- magánügyre hivatkozva - képviseletemet nem tudja ellátni!! (magánügyre hivatkozva) –számlát nem kaptam-

2020. október hóban telefonon felhívtam a Bíróság polgári peres osztályát problémámmal. Közölték: nincs bejelentett jogi képviselőm, két hetem van arra, hogy felkérjek egy ügyvédet, aki vállalja a képviseletemet.

A tárgyalás időpontja előtt, 18 helybeli ügyvédet hívtam fel, de nem vállalták képviseletemet. Mindezt elmondtam a bíróságon is, a jelenlévők „nevetésben törtek ki”!! Egy fehérvári ügyvédet is megkerestem e-mail-ben, de ő sem vállalta. Panasz napra is csak december 1.-re kaptam időpontot. 2020. november 2.-án az Önkormányzat által meghirdetett ingyenes jogi tanácsadáson kértem segítséget. Az Ügyvéd Úr tanácsolta, hogy a Bíróságon, kérjek a bírónőtől: szakértő és ügyvéd kirendelést.

A tárgyaláson kértem a bírónőt, hogy szakértőt és ügyvédet rendeljen ki számomra. Bírónő tájékoztatott, a bíróságnak nem áll módjában szakértő és ügyvéd kirendelésére.

Továbbá tájékoztatott, hogy a III.- IV.- V. rendű alperes ingatlana nem határos az én hátsó kerti ingatlanommal, amit a két alperes által benyújtott térképvázlaton meg is mutatott. Vagyis jogtalanul lettek beperelve. A Keresetlevélben az ügyvédnő tévesen jelölte meg közvetlen telekhatáros tulajdonosként az alpereseket, vagyis a hátsó kertemmel határos ingatlan tulajdonosa a keresetlevélben nem lett megjelölve. A tájékoztatás ismeretében, elnézést kértem a három alperesként ügyvédnő által megjelölt tulajdonosoktól.

Azt is elmondta a Bírónő, hogy azért nem vállalták az ügyvédek a képviseletemet, mert nem szívesen folynak bele, a már elindított pereskedésbe. Felajánlotta szüntessem meg a pert. A perköltségem (melynek összegét akkor még nem tudtam) is magasabb lesz ha nem szüntetem meg a pert. Ezt az alperesek képviselője, dr. Keller András is megerősítette. Könnyebben találok ügyvédet, ha újból indítom a pert. A Bírónő 5 perc szünetet tartott, ennyi időm volt eldönteni, kérem-e a per megszüntetését. Fogalmam sem volt, hogy kell döntenem, nem tudtam milyen lehetőségeim lehetnek még . Végül arra gondoltam, ha október 19.-e óta nagyon sok ügyvédet felhívtam és nem vállalták ügyemet, akkor ha nem szüntetem meg a pert, nem fogok ügyvédet találni, továbbra is vizesedni fog az ingatlanom , saját magam képviseletét képtelen vagyok ellátni. Ezért megszüntettem a pert, fellebbezési jogomról is lemondtam. Tudatlanságom, hozzá nem értésem miatt, valószínűleg rosszul döntöttem.

Nagyon magas perköltséget kellett kifizetnem: I.- II. rendű alperesnek: 300 000ft.– ot. számlát nem kaptam- , III. rendű alperes nem nyújtott be ellenkérelmet, IV.- V. rendű alperesnek: 180 000 ft,-ot. számlát kaptam - Illeték költsége: 18000 ft.,„Ügyvédi tévedés” miatt, a fenti összegek, a szakértői vélemények összegének kifizetése, nyugdíjasként, anyagilag nagyon, nagyon megterhelő részemre. Ugyanakkor ingatlanom vizesedésének problémája nem oldódott meg.
Mivel az ügyvédnőtől nem kaptam semmiféle iratot, számlát, kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy a fent leírtak ismeretében mit tudok tenni, az ügyvédi gondatlanság által okozott anyagi károm érvényesítése érdekében. Előre is köszönöm szépen.

Tisztelt Ilike!

Az ügyben keletkezett iratok ismerete nélkül nem lehet állást foglalni abban, hogy történt-e szakmai mulasztás vagy szabályszegés a jogi képviselője részéről.
Javaslom, hogy panaszával forduljon az eljáró ügyvéd székhelye szerinti ügyvédi kamarához.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal: