• Gergely 49390 számú kérdése
  • 2021-02-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az ingatlanomon van egy több, mint tíz éve épült melléképület, amely nincs feltüntetve az ingatlan-nyilvántartási térképen. A telek külterületen van, mint kivett lakóházés udvar szerepel a nyilvántartásban. A melléképületnek van egy utólag hozzáépített része (ez is több mint 10 éves), amelynek az egyik fala a telekhatáron van.
Úgy tudom, hogy 2020. márciusától már csak építési engedély nélkül építhető épületre kérhető hatósági bizonyítvány alapján ingatlan-nyilvántartási átvezetés. Az épület jelen állapotában, mint 100 m3 nettó térfogatnál kisebb tároló, ennek megfeleltethető, bár van rajta egy kémény. Víz, villany jelenleg nincs az épületben.
A fent vázolt körülményekre való tekintettel, felkerülhet-e a nyilvántartásba?
Az igénybejelentésnél meg kell-e határozni a rendeltetést, vagy mint melléképület kerülne be?
Tervezem az épület felújítását, és lehetőség szerint igénybe venném hozzá a felújítási támogatást. Ez a megjelent rendelet alapján elviekben a nyilvántartásba vételt követően megtehető, a támogatható tevékenységek között szerepel:"a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása".
Ezzel kapcsolatban további kérdésem, hogy bevezethetem-e a vizet az épületbe?
A nyilvántartásba vételt követően megváltoztatható-e az épület rendeltetése, mosókonyha, nyári konyha lehet-e belőle a felújítás előtt vagy akár utána?
A rendeltetés megváltoztatásának hatályos jogi háttere alapján:
"építési munka elvégzése nélküli, vagy nem engedélyköteles építési munkával történő rendeltetésváltás nem építési engedély és bejelentés köteles tevékenység".
Ha szeretném megváltoztatni, azt hol lehet kérvényezni, egyáltalán kell-e?

Tisztelt Gergely!

A kérdése építésügyi szakigazgatási jellegű, amelyre elsősorban nem ügyvéd, hanem földmérő-/építészmérnök tud felelősségteljes választ adni, magam erre nem vállalkozom, hiszen ilyen kérdésekben "élesben is" ilyen szaktanácsadót veszünk igénybe.


Tisztelettel
dr.Stein Barnabás ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Vár krt. 23. I/6.
+36 30 2377413

steinbarnabas@t-online.hu

Közösségi oldal: