• Dominika 49466 számú kérdése
  • 2021-03-28

Vásároltam egy lakoingatlant 58/42a tulajdoni jog.
Az a kérdésem hogy én vettem az 58%ott tehát a másik félnek mennyi bele szólás van bizonyos dolgokba vagy milyen jogai vannak? Köszönöm előre is!

Tisztelt Dominika!
A tulajdonostársak mindegyike jogosult a közös tulajdonú ingatlan birtoklására és használatára. Ezt a jogot azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és érdekeinek sérelmére.
A tulajdonostársakat az ingatlan hasznai is tulajdoni hányaduk arányában illetik meg és ilyen arányban terhelik őket az ingatlannal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik az ingatlanban beállott kárt is.
Az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges munkálatokat bármelyik tulajdonostárs jogosult elvégezni; az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs köteles viselni. Ilyen kiadások előtt a tulajdonostársakat lehetőség szerint értesíteni kell.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal: