• Roland 49471 számú kérdése
  • 2021-04-02

Tisztelt ügyvéd úr!
2017 ben vásároltunk egy családi házat hitel segítségével.Ingatlanközvetítőn keresztül vásároltuk meg.Hirdetésben téglaházként hirdették.Kiakakítása,kinézete alapján nem is kételkedtünk benne,megtetszett az ingatlan.Megvásároltuk.Késöbbiekben felújítások során döbbentünk rá,hogy vegyes falazású az ingatlan,vályog tégla és B30 as tégla.Nyilván,ha tudtuk volna,hogy vegyes falazású,akkor nem vásároltuk volna meg.Kérdésem,hogy van e esély kártérítésre az elmúlt pár év elteltével? Mivel nagy csalódás ért bennünket,elszeretnénk adni az ingatlant.És mivel vegyes falazású így már kevesebbért tudjuk csak eladni,mint amennyit érne napjainkban a piaci értéke.Köszönöm a türelmét.Nem tudom itt vagy emailben várjam a válaszát,de köszönöm előre is.üdvözlet!

Kedves Roland!
A Ptk. az alábbiak szerint szól:

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.


6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el."

A fentiek alapján tehát az igényük megalapozott lehet és még nem késtek el, érdemes felvenni a kapcsolatot egy ügyvéddel, aki tanácsadással, de akár jogi képviselettel is tud Önnek segíteni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: