• Ildiko 49473 számú kérdése
  • 2021-04-03

Pécsi lakásom eladásával kapcsolatos teljes jogkörű meghatalmazást adtam a bátyámnak két évvel ezelőtt. Személyes problémák miatt ezt a meghatalmazást szeretném visszavonni tőle.
Külföldön élek és nem szándékozom hazaköltözni sem pedig ebben az ügyben személyesen eljárni.
A korábbi meghatalmazást a New-York-i konzulátuson felül jegyezve ( Apostille)készítettem el és küldtem haza.
Mi a teendőm most, hogy tavolletemben ne tudja eladni a lakásom sem pedig oda bejelentkezni.
Köszönettel,
Toth Ildiko

Tisztelt Ildiko!
Ha a meghatalmazás határozatlan időre szól, akkor írásban vonja vissza és igazolható módon, lehetőleg tértivevényes postai küldeményként küldje el a testvérének azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a visszavonás ellenére felhasználja a meghatalmazást és eljár az Ön nevében, úgy annak részben büntetőjogi következménye lehet, valamint kártérítési felelősséggel is tartozik Ön felé.Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal: