• Bálint 49481 számú kérdése
  • 2021-04-08

Tisztelt Ügyvéd Úr. Édesapám halálát követően az özvegy egy 6 éves(2014-es dátumozásu) ajándékozási szerződéssel a földhivatalnál bejegyeztetett 1/2 tulajdon-t egy közösen(testvéremmel) örökölt ingatlanba, amely édesapám 1/1-es tulajdonát képezte mindvégig. Élhet-e, van-e 5 éves elévülési idő ilyen bejegyzésnél? Ha igen, a földhivatal hogy jegyeztethette be? Létezik-e formai követelmény aminek ha nem felel meg a földhivatal visszadobhatja illetve vissza kell dobnia? Tehát melyek azok a sarkalatos pontok, követelmények, amelyeket minden körülmények között a hivatal ellenőriz, és nem megfelelés esetén visszadob?
Köszönöm szépen az útmutatást.

Kedves Bálint!
A szerződéssel kapcsolatban két fő követelmény van: 1. legyen érvényes 2. legyen ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas. A földhivatal ezt a két feltételt vizsgálta, és döntött - ezek szerint - úgy, hogy bejegyzi az özvegy résztulajdonát. A bejegyzési kérelem benyújtásával mindenesetre elkésett, amiért akár bírságot is kaphatna - vagy kapott is - a NAV-tól, de önmagában a késedelmes benyújtás nem akadálya a bejegyzésnek. Javaslom a szerződés másolatának beszerzését a földhivataltól és megvizsgálni abból a szempontból, hogy a fentebb írt feltételnek megfelelt-t. Ha esetleg nem, akkor lehet keresnivalójuk ...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: