• Nikolett 49527 számú kérdése
  • 2021-05-12

Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Jelenleg bérlőként azzal a helyzettel találtam szemben magam, hogy a házat eladták a fejem fölül. A bérbeadó egyik napról a másikra jelezte, hogy masnaptól érdeklődők jönnek megnézni a házat és mindenképpen kötelességem meg oldani hogy meg tudják nézni. A ház 2 hét alatt elkelt és felém egy fenyegető kiköltözési üzenet érkezett holott a szerződésem határozatlan tartalmú és magában foglalja a 3 hónapos felmondási időt. Ezt semmibe véve 1 hónap alatt el kell hagynom az ingatlant. A bérbeadó, szerződésszegéssel vádol és arra hivatkozik hogy nem rendeltetésszerűen használtuk a házat amiben lakunk, illetve lelaktuk és milliókat bukott rajtunk (2 évet laktunk a házban) de ezt semmiféle bizonyítékkal nem tudja alátámasztani. A kaució visszaadását teljes mértékben megtagadta, ráadásul a közüzemi számlákat felszólítás ellenére sem küldi el, csak az összeget amit ki kellene fizetnem. Milyen jogszabályok vonatkoznak a kaucióra? Köteles a bérbeadó számlákkal igazolni mire költi? Illetve ez esetben mit tudok még tenni? Ez ügyben szeretném a teljes körű szakmai véleményét kikérni. Előre is köszönöm! Péter Nikolett

Tisztelt Péter Nikolett!

Köszönjük a megkeresését. Sajnos az Önök között létrejött bérleti szerződés hiányában nem tudunk teljes körű tájékoztatással szolgálni. Azonban az alábbiakról tudjuk Önt tájékoztatni:

Az óvadék, amelyet köznapi nyelven kauciónak neveznek a Polgári Törvénykönyv szabályain alapul. (Ptk. 5:95.§). Az írásbeli bérleti szerződésbe érdemes lett volna belefoglalni, hogy a kauciót pontosan mire fordíthatja a bérbeadó, és milyen esetben jár vissza a bérlőnek. E tekintetben mindig a bérleti szerződés az irányadó. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz erre vonatkozóan semmilyen utalást, általánosságban elmondható, hogy a szerződés letelte/felmondása után a kaució felhasználásáról a bérbeadónak el kell számolni a bérlő felé. Ilyenkor a bérbeadó jogosult áttekinteni, hogy fennáll-e bérleti díj, vagy közüzemi díj hátralék, illetve hogy a bérlő a szerződésben rögzített állapotban adja-e vissza az ingatlant. Abban az esetben ha bármilyen károkozást, rongálást észlel, jogosult a kaucióból levonni a javítási költséget, a fennmaradó összeget pedig köteles a bérlőnek visszaszolgáltatni.
Amennyiben Ön az ingatlant ténylegesen rendeltetésszerűen használta, úgy a bérbeadónak – a határozatlan időre kötött bérleti szerződés szabályaira tekintettel- kötelessége lett volna a három hónapos felmondási időt betartani. Ebből az következik, hogy a bérbeadó szerződésszegő magatartást tanúsított akkor, amikor Önnek egy hónap alatt kellett elhagynia a bérleményt. Továbbá javasolnánk Önnek, hogy továbbra is ragaszkodjon a közüzemi számlák áttekintéséhez, és csak azok alapján rendezze tartozásait.

Amennyiben további kérdése merülne fel forduljon hozzánk bizalommal!


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal: