• Fábián Gyula 49548 számú kérdése
  • 2021-05-27

Tisztelt Ügyvéd Úr! Egy 12 lakásos nem bejegyzett és adószámmal sem rendelkező társasház egyik tulajdonosa vagyok. Jelen időben nincs közös képviselőnk sem. Az elmúlt 45 év alatt a szennyvízrendszer olyan mértékben elhasználódott, hogy jelentős felújításra szorúl. Egy vállalkozóval átnéztük az elvégzendő feladatokat, kaptunk egy ajánlatot is. A vállalkozó közölte ám, hogy ő csak akkor tud egy közös ÁFÁ-s számlát adni, ha van adószámunk. EZ PEDIG NINCS, miután tulajdonképppen nem vagyunk társasház. Tisztelettel kérdezem, hogy mi ilyenkor a megoldás?
Várom megtisztelő válaszukat.
Fábián Gyula

Tisztelt Fábián Gyula!

Köszönjük szíves megkeresését, az alábbiakról tudjuk Önt tájékoztatni:

A társasházak alapításáról, működéséről, valamint a tulajdonostársakat megillető jogokról, és az őket terhelő kötelezettségekről az 2003. évi CXXXIII. törvény ad iránymutatást. Ezen jogszabály 5. § (2) bekezdése értelmében „társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyi alapító, alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet”. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „Az alapításhoz a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Az alapító okiratot az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolni.” Mindezekre tekintettel azt javasoljuk Önöknek, mint tulajdonostársaknak, hogy egy közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratban fektessék le a tulajdoni viszonyaikat. Ezt követően ezen tény ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését kérvényezni kellene az illetékes Földhivatalnál. Amint a bejegyző határozat megszületik, a továbbiakban a Nemzeti-Adó és Vámhivatalnál tudnak eljárni az adószám igénylésével kapcsolatban, mely az alábbiak szerint történik: A társasháznak a 20T201 számú nyomtatvány kitöltésével kell adószámot kérnie, melynek pontos elnevezése „Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek -a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére”. A nyomtatvány elektronikus úton vagy papír alapon juttatható el az adóhatósághoz.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal: