• János 49562 számú kérdése
  • 2021-06-03

Több föld egybefoglalt haszonbérbe adása esetén, az előhaszonbérleti rangsor megállapítása milyen alapon történik kettő település esetén? Tegyük fel kettő településen van egy-egy szántó, egybefoglalt haszonbérként szól a szerződés.
Az egyik településen helyben lakó szomszéd, a másik településen: legfeljebb 20 km van az üzemközpontontól előhaszonbérleti sorrend állapítható meg. A legfeljebb 20 km-re van az üzemközpontontól vehető figyelembe? mert ez mind két településre igaz?

Tisztelt János!

A törvény szerint több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha a földek egymással szomszédosak, vagy a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója ugyanaz a személy.

Az első tisztázandó kérdés tehát az, hogy melyik feltétel alapján kerül sor az egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adásra?

A főszabály mellett több részletszabály is alkalmazandó, amelyhez a haszonbérlettel kapcsolatos minden részlet ismeretére szükség lenne.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal: