• János 49579 számú kérdése
  • 2021-06-13

Szántó haszonbérleti szerződésem tartalmazza: "Mind két fél a haszonbérleti szerződést felmondhatja egyoldalúlag bármikor"
A haszonbérlő ( sikeres elfogadó nyilatkozat útján lett haszonbérlő) nem fogadja el a felmondást, arra hivatkozva, hogy a haszonbérleti szerződés felmondását a földtörvény szabályozza, így hiába szerepel a szerződésben: "Mind két fél a haszonbérleti szerződést felmondhatja egyoldalúlag bármikor", ez a szerződésben szereplő kitétel nem érvényes, és nem alkalmazható, a haszonbérlő szerint.

Tisztelt János!

A határozott időre kötött haszonbérleti szerződés megszűnésének esetit a Fétv. szabályozza, az attól eltérni nem lehet. Az Ön által idézett felmondás nem szerepel a jogszabályban.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal: