• Gábor 49612 számú kérdése
  • 2021-07-06

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Adásvételi szerződésben rögzített végső határidőig, illetve többszöri felszólításra azóta sem fizette ki a vevő az ingatlan vételárát. A szerződésben szereplő elállási jogommal kívánok élni, mert irreális határidő hosszabbításokat kíván a vevő és azokat nem áll módomban elfogadni, mert a szerződésben szereplő határidőkhöz igazodva én is kötelezettségeket vállaltam. Volna másik vevő is az ingatlanra, de vele addig nem tudok szerződést kötni, amíg a széljegy le nem kerül a tulajdoni lapról.
Olvastam, hogy a Földhivatal a széljegy törlést a felek közös kérelmére intézi.
Egy szerződésszegő, sértődött, esetleg dühös vevővel szemben a vétlen eladót nem védi a jog?
Mert ezek szerint, ha ő nem írja alá - és mivel is lehetne kényszeríteni - akkor fél évig nem tudom eladni másnak az ingatlant, mert rajta marad a széljegy a tulajdoni lapon?
A szerződésben a vevő aláírta azt, hogy elállási jogom van, ha nem teljesít határidőre, valamint azt is aláírta mindkét fél, hogy meghatalmazzák a szerződést készítő ügyvédet a földhivatali képviselettel.
Akkor miért kér a Földhivatal jóváhagyást attól a féltől, aki nyilvánvalóan nem fogja ezt megtenni?
Kérem szíves tanácsukat a helyzet megoldására!
Üdvözlettel:
Utry Gábor

Tisztelt Gábor!

Köszönettel fogadjuk megkeresését!
Sajnos a megadott információk alapján nem tudunk teljes körű tájékoztatással szolgálni. Mivel kérdése kapcsán nem tért ki arra, hogy a létrejött adásvételi szerződés tartalmaz-e tulajdonjog-fenntartást – mely alapján a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 6:216.§ értelmében az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja -, e problémával kapcsolatban további tényekre lenne szükségünk. Amennyiben a földhivatali kérelemben a kérelmező az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXVI. törvény 47/A.§ (1) bekezdés b) pontjára hivatkozott, úgy a kérelem elintézését függőben kell tartani a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. Amennyiben az eladó a tulajdonjog bejegyzéshez szükséges nyilatkozatot a 6 hónapos határidőn belül nem nyújtja be a földhivatalba, a széljegy automatikusan törlődik. Ha a felek nem kérték a függőben tartást, és nem kerül becsatolásra a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat, a földhivatal 2 hónapon belül elutasítja a kérelmet.
Levele alapján a vevő elmulasztotta a szerződésszerű teljesítést, szerződésszegést valósított meg, mivel esedékességkor nem teljesített. A Ptk. 6:154.§ alapján, ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. Elállással a szerződést egyoldalúan megszünteti, ehhez nem szükséges a másik fél beleegyezése. Az elállás szerződést a megkötés időpontjára visszamenően szünteti meg.
Mivel levelében említette, hogy volna egy másik vevő is az ingatlanra, így a feljegyzett széljegy akadályozza a szerződés megkötésében, ennek következében kára keletkezhet, ebben a tekintetben fennállhat a vevő szerződésszegéssel való károkért való felelőssége a Ptk. 6:142.§ alapján.  

Amennyiben egyéb kérdés merülne fel Önben, keressen bizalommal minket.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal: