• Máté 49627 számú kérdése
  • 2021-07-19

Tisztelt dr.Nagy Zoltán, Ingatlanjog.hu!

Próbálok választ találni egy termőfölddel kapcsolatos kérdésre, és azt remélem a korábbi tapasztalatok alapján hogy Önöktől minden bizonnyal pontosabb válaszra lelek, mint eddig.
Alapvetően a Facebook csoportjukba írtam volna amit rendkívül kedvelek és hasznosnak találok, ugyanakkor mivel nyilvános csoport, így a privát üzenetküldés mellett döntöttem.
Az 1/1 tulajdonomban van egy földterület, mely tulajdoni lap szerint külterület, pontosabban rét, legelő, tehát mezőgazdasági terület.
A föld mintegy 15 éve került a tulajdonomba szüleim vásárlása által (akkor még kiskorú voltam), azóta pedig édesapám szívességi földhasználóként használja a területet.
Emlékeim szerint soha nem írtam alá szívességi földhasználati szerződést.
Még kiskorú voltam, amikor a nevemre került a terület, nagy eséllyel ekkor került vált édesapám földhasználóvá.

A kérdésem azzal kapcsolatos, hogy van rá lehetőség, hogy egyoldalúan, a földhasználó (édesapám) beleegyezése nélkül felbontsam ezt a "szerződést"? Ha igen, mi ennek a menete, illetve szükséges valamiféle ellentételezés (mint egy ingatlannal kapcsolatos haszonélvezet megszüntetésekor)?
Illetve ha megvan a vevőm a területre, továbbléphetünk az adásvételre, és hivatalból törlődik a földhasználati jog?
(https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/47/FOLDH00059
" a bejegyzett használat olyan földhasználati szerződésen alapul, amely szerződés szerinti jogosultság jogszabály alapján megszűnt,")

Válaszukat előre is nagyon köszönöm.

Üdvözlettel,
Máté

Kedves Máté,
tájékoztatom, hogy a Fétv. 68.§ (3) bekezdése szerint a szívességi földhasználati szerződés megszűnik
a) a határozott időtartamú szerződés esetén az időtartam lejártával, a lejárat napján,
b) közös megegyezéssel, a szerződő felek által meghatározott napon,
c) felmondással,
d) azonnali hatályú felmondással,
e) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződő felek közötti közeli hozzátartozói viszony bármilyen okból történő megszűnésével, e tényhelyzet beálltát követő 30. napon,
f) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családi mezőgazdasági társaságban fennálló tagsági viszony bármilyen okból történő megszűnésével, e tényhelyzet beálltát követő 30. napon.
(4) A határozatlan időre kötött szerződés 60 napos felmondási idővel mondható fel.

A szívességi használatra vonatkozó szerződést valószínűsíthető, hogy a gyámhivatal hozzájárulásával a törvényes képviselői, szülei írhatták alá, az Ön nevében és képviseletében eljárva.

A szerződés tartalmának megismerése érdekében a szerződést ki lehet kérni az illetékes földhivataltól, illetve, mi is annak ismeretében tudunk további tájékoztatást adni.

Kérdés, kérés esetén állunk szíves rendelkezésére.

Üdvözlettel:
dr.Kósa-Kovács Kitti LL.M
végrehajtási jogi szakjogász
alkalmazott ügyvéd
Dr.Nagy Zoltán Ügyvédi Iroda
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: