• Edina 49653 számú kérdése
  • 2021-08-09

Tisztelt Ügyvédnő!
Édesanyám és testvére közös tulajdonában van egy külterületi szántó és egy külterületi tanya, ezekből 2/3 rész édesanyámé, 1/3 rész a testvéréé. Édesanyám szeretné eladni a részét, a testvére használja az ingatlant és a szántót is, ott lakik, kiadja a földet és a bevétel is az övé. Semmilyen kommunikációra nem hajlandó, nem lehet vele békés úton egyezkedni.
A kérdéseim a következők lennének:
-Mihez van joga édesanyámnak? Meghirdetheti-e eladásra az egész tanyát és szántót, vagy csak a saját 2/3 részét árulhatja?
-A közös tulajdon megszüntetése peren kívül is kérhető?
-Mi az eljárásrend ilyen esetben? Milyen sorrendben kell intézni az ügyeket, hogy törvényes és szabályos legyen?
-Ha perre kerülne sor körülbelül milyen ügyvédi költségekkel kell számolni?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Cím!

Az édesanyja kérheti a közös tulajdon megszüntetését, és kérhet használati díjat is. A közös tulajdon megszüntetése lehet az, hogy az egyik fél kifizeti a másikat, vagy közösen eladják. A használati díj annak az összegnek a 1/3-ad része, amely ellenében az ingatlan bérbe adható lenne. Először tértivevényes levélben vonja meg, 15 napos határidővel az édesanyja a 2/3-ad rész tekintetében a szívességi használatot, és jelölje meg, hogy havi hány forintot kér, a 2/3-ad rész használatáért. A levélben azt írja meg, hogy a 2/3-ad részét hány forint ellenében adná el a testvére részére. Ha erre nincs válasz, vagy nem történik semmi érdemi, akkor pert kell indítani, amelyben ugyanezeket a kereseti kérelmeket kell leírnia. A pertárgyérték, ami az illeték alapja, a használati díj egy évi értéke, plusz a pénzösszeg, amit az édesanyja a 2/3-ad részért kér. Ezeknek az együttes értékének a 6%-a a peres illeték, de lehet illetékkedvezményt kérni a bíróságtól. Ha 100.000-Ft körüli összeg az egy főre eső jövedelem, akkor a bíróság meg szokta adni a kedvezményt. És nem kell előre kifizetni az illetéket. Ha az ellenfél a perben az értékeket vitatja, akkor szakértőt kell kérni, ami 200.000.-Ft, 250.000.-Ft is lehet. Erre is kiterjed a kedvezmény, illetve erre is kérheti. Az ügyvédi díj változó, de kb. a pertárgyérték 5%-a. Gyakran óradíjat alkalmaznak az ügyvédek. A 2/3-ad részt az édesanyja árulhatja is.


Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: