• Éva 49670 számú kérdése
  • 2021-08-24

Tisztelt Ügyvéd úr!
Debrecenben a Káka utca 24 szám alatt 2 ingatlan található, két tulajdonossal egy osztatlan közös tulajdonú telken. Meg szeretnénk osztani, hogy külön helyrajzi számot kapjanak a telkek. Mi ennek a menete? Milyen nyomtatvány szükséges hozzá? Milyen költségekkel jár?
Tisztelettel : Nagy Éva

Tisztelt Éva!

Köszönettel fogadtuk megkeresését. Az alábbi válasszal tudunk szolgálni:

Az Ön esetében a hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban Ptk.) rendelkezései alapján az 5:83. § valamint az 5:84. § bekezdései az irányadóak. A jogszabály sorrendet állít fel a közös tulajdon megszüntetésére, mely alapján a közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani. Ezt a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megváltása követi, végül a társasházzá alakítás is megoldást jelenthet.
Azonban peren kívüli eljárásra is van lehetőség, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályán lehet kezdeményezni. Ha az ingatlan megosztható, akkor földmérőt kell igénybe venni egy vázrajz (megosztási rajz) elkészítéséhez, mellyel kapcsolatban költségek merülhetnek fel. Ez alapján lehet a megfelelő okiratot elkészíttetni, melynek költsége szintén egyéni megállapodás tárgyát képezi. Mindezeken felül a Kormányhivatal is számít fel bejegyzési költségeket, melynek összege helyrajzi számonként hozzávetőlegesen 12.000 forint, valamint az újonnan kialakult ingatlanoknak is szükséges kiállítani egy tulajdoni lapot, mely szintén további költségekkel járhat.
Az 1990. évi XCIII. Illetéktörvény 25. § (1) bekezdése szerint ingatlan közös tulajdonának megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket akkor kell fizetni, ha a megosztás folytán valamelyik tulajdonostárs a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő értéknél nagyobb értékhez jut. A vagyonszerzési illetéket az értékkülönbözet alapulvételével kell kiszabni.


Amennyiben egyéb kérdés merülne fel Önben, keressen bizalommal minket.Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal: