• János 49698 számú kérdése
  • 2021-09-15

Tisztelettem az volana a kérdésem hogy kötelezhet e bármilyen úton módón a társtulajdonosom. A jelenleg osztattlan tulajdonú házrész hogx legyen osztott tulajdonú házrész. Kezdemenyezheti megtamadhat e birosagi úton hogy én is legyek a ő érdeke mellett. De közben elváltak a társtulajdonosomék és kell e mind a kétt félnek az ellenem való akkár birósagi inditványhoz hogy egyezek bele az osztot tulajdoni rész elinditásába. Vagy elég ha az egyik fél akarja a pert. A 2/3 tőbbsége az én részem tulajdonom az adasveteli szerződésen minden ingóság hózzám tartozó épület fel van sorolva és a kétt társtulajdonosom ezt az adás vételkor aláírásal elfogatták ügyved es tanuk előtt. Mit kell tennem ebben a helyzetben az volna a legfőbb kérdésem köszönettel János

Tisztelt Cím!

Bármelyik tulajdonostárs kérheti a közös tulajdon természetben való megosztását, azaz azt, hogy az ingatlan két külön ingatlanná legyen osztva. Ennek alapvető feltétele, hogy osztható legyen, a mérete, adottságai alapján. Ezt a helyi építésügyi szabályok és a földhivatal tudja megmondani, hogy egyáltalán osztható-e. Ha perben, bíróság előtt kéri ezt a tulajdonostárs, a perben igazolnia kell a megoszthatóságot. Elég, ha egy tulajdonostárs akar pert indítani.

Önnek nem lesz kevesebb a vagyona, csak az történik ilyenkor, hogy szét lesz osztva, azaz egy ingatlanból kettő lesz. Az ön rész nem lehet kevesebb, mint amekkora most is megfelel a tulajdoni hányadának.

Kérdezze meg a helyi polgármesteri hivatalban, hogy osztható-e a telek. Ha nem osztható, akkor nem lesz megosztva.

Ez nem jelenti azt, hogy a használatot nem lehet szabályozni. Azt is kérheti bármelyik tulajdonostárs a bíróságtól, hogy az ingatlan maradjon egy ingatlan, csak az legyen szabályozva, hogy ki melyik részt használja. Ehhez nem kell a korábban említett megoszthatóság, mert a használat rendezésének nincs akadálya.

Kérdezze meg a tulajdonostársat, hogy mit szeretne, egy ingatlanból kettőt, vagy csak használati megosztást.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: