• Attila 49711 számú kérdése
  • 2021-09-30

Tisztelt Dr. Nagy Zoltán!

Adott egy frissen vásárolt, osztatlan közös tulajdonban lévő ikerház, melynek 50/100-os eszmei hányadát birtokoljuk az adásvételi szerződés és tulajdoni lap szerint. A telek területe felépítménnyel együtt 650 m², az aláírt szerződésben az szerepel, hogy az utcafronti lakás a miénk, az eszmei hányadrész mellett hozzá tartozik a:

"felépítményt is magában foglaló, az ingatlan udvarterületéből az alapító okirat mellékletét képező változási vázrajz szerinti, kb. 327 m² alapterületű udvarrész jogutódokra is kiterjedő hatályú, kizárólagos használatának és birtoklásának a joga, mely területrészen maga a felépítmény is található."

Ezzel szemben az ingatlan leíró adatainál az szerepel, hogy

"A lakáshoz tartozik 3,24m2 területnagyságú belépő, továbbá a lakásingatlan másik lakással közös elválasztó falától az utcafronti kerítésig terjedő, a lakás bejárati falával egy vonalban lekerített területrész (udvarrész) mely területrészen maga a lakóépület is található (jogutódokra is kiterjedő) használatának és birtoklásának joga."

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a szerződésben foglalt kb. 327 m² alapterületű udvarrészből fizikailag kb. 220 m² a miénk, a 430 m² a szomszédé, melyre a szomszéd igényt is tart a földhivatali információs rendszerben szereplő adatok szerint.

Nem értjük, hogy az alapító okiratba és az ingatlan leíró adataiba mi alapján kerültek fel az információk.

Kérdésem az lenne, van-e lehetőségünk jogot formálni az 50/100-ad fizikai értelemben történő birtoklására, azaz a közös udvarrész egyenlő arányban történő megosztására?

Kedves Attila! Nem világos a kérdés, pl. milyen alapító okiratról beszélünk? Nem tudom tehát hogy mi az a két okirat, ami ellentmondásban van. Ezek ismeretében lehetne kitalálni, hogy mi lehet a megoldás...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: